Niepodległa 1918

1918 – Kalendarium Niepodległej • CKZiU Mrągowo 2020

W następstwie długiego ciągu zdarzeń Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość. Jako symboliczny dzień tego ważnego wydarzenia wybrano datę 11 listopada 1918. W tym dniu zakończyła się I wojna światowa, a Józef Piłsudski przejął zwierzchnią władzę nad polskim wojskiem. Nie był to koniec walki o wolność, trwała wojna polsko-ukraińska, a już wkrótce, pod koniec grudnia, wybuchło powstanie wielkopolskie.