Rekrutacja 2023

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła branżowa

ABSOLWENCIE szkoły podstawowej, nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa trzy lata w trybie dziennym. Po jej ukończeniu masz możliwość podjąć dalszą naukę w Branżowej Szkole II Stopnia lub Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych by zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę.

Uczniowie, którzy podejmują naukę w tego typu szkole w uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) możesz zdobyć zawód: sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych, operatora obrabiarek skrawających, piekarza, cukiernika, fryzjera, elektryka, murarza-tynkarza, stolarza, blacharza, ślusarza oraz każdy inny zawód, w którym podpiszesz umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

Co zrobić by uczyć się w CKZiU?

Resztę spraw załatwisz w sekretariacie szkoły!

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Poznaj lepiej ten zawód

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski lub niemiecki

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Warsztaty szkolne

Kucharz

Kucharz

Język obcy: angielski lub niemiecki

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Sprzedawca

Sprzedawca

Język obcy: angielski lub niemiecki

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski lub niemiecki

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Warsztaty szkolne

Szukasz praktyki?

Operator obrabiarek skrawających

Skrawanie

Język obcy: angielski lub niemiecki

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Warsztaty szkolne

Szukasz praktyki?

Ślusarz

Ślusarz

-->

Język obcy: angielski lub niemiecki

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Warsztaty szkolne

Szukasz praktyki?

Mechanik - monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter

Język obcy: angielski lub niemiecki

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Warsztaty szkolne

Szukasz praktyki?

Krawiec

Poznaj lepiej ten zawód

Krawiec

Język obcy: angielski lub niemiecki

MOD.03. PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH

Szukasz praktyki?

Każdy zawód, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu

Inne zawody

Język obcy: angielski lub niemiecki

Kwalifikacja Zgodnie z wybranym zawodem

Szukasz praktyki?

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Miejsca praktyk Oferta OHP

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
Kształcenie praktyczne: 785193931
Waldemar Cybul (wicedyrektor): 604276482

Dodatkowe informacje