Rekrutacja 2019

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła branżowa

Całość oferty edukacyjnej w naszej Branżowej Szkole I Stopnia skierowana jest zarówno do absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie. Nauka trwa 3 lata w trybie dziennym. Uczniowie uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. W naszej szkole możesz zdobyć zawód sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych. W klasie wielozawodowej: operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, murarz- tynkarz, stolarz, blacharz, ślusarz oraz każdy inny zawód, w którym kandydat podpisze umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

Kucharz

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Kucharz

Język obcy: angielski lub niemiecki

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Szukasz praktyki?

Mechanik pojazdów samochodowych

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Mechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski lub niemiecki

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Szukasz praktyki?

Sprzedawca

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Sprzedawca

Język obcy: angielski lub niemiecki

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Szukasz praktyki?

Każdy zawód, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Inne zawody

Język obcy: angielski lub niemiecki

Kwalifikacja Zgodnie z wybranym zawodem

Szukasz praktyki?

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje