Rekrutacja 2018

Branżowa Szkoła I stopnia

Nauka trwa 3 lata w trybie dziennym, w naszej szkole planujemy utworzyć 2 oddziały, w których będzie uczyć się 60 uczniów. Uczniowie Branżowej Szkoły uczą się języka angielskiego lub niemieckiego. W naszej szkole możesz zdobyć zawód sprzedawcy, kucharza, mechanika pojazdów samochodowych. W klasie wielozawodowej: operator obrabiarek skrawających, piekarz, cukiernik, fryzjer, elektryk, murarz- tynkarz, stolarz, blacharz, ślusarz oraz każdy inny zawód, w którym kandydat podpisze umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

Kucharz

Kucharz

Język obcy: angielski lub niemiecki

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Język obcy: angielski lub niemiecki

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Sprzedawca

Sprzedawca

Język obcy: angielski lub niemiecki

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

Każdy zawód, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu

Inne zawody

Język obcy: angielski lub niemiecki

Kwalifikacja Zgodnie z wybranym zawodem

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga
e-mail: zszmragowo@op.pl

Dodatkowe informacje