Rekrutacja 2023

Technikum nr 2

Nauka w technikum trwa pięć lat, w każdej klasie nauczane są dwa języki obce – angielski w zakresie rozszerzonym oraz niemiecki.

Technik informatyk

Technik informatyk

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk – prezentacjaWarsztaty szkolne

Technik mechanik

Technik mechanik

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik – prezentacjaWarsztaty szkolne

Technik reklamy

Technik organizacji reklamy

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Technik organizacji reklamy – prezentacja

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – prezentacjaWarsztaty szkolne

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik przetwórstwa mleczarskiego – prezentacja

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
Kształcenie praktyczne: 785193931
Waldemar Cybul (wicedyrektor): 604276482

Dodatkowe informacje