Rekrutacja 2018

Technikum nr 2

Nauka trwa 4 lata w trybie dziennym, w naszej szkole planujemy utworzyć 3 oddziały, w których będzie uczyć się 90 uczniów. W każdej klasie technikum nauczane są dwa języki obce – angielski i niemiecki. W ofercie edukacyjnej Technikum nr 2 na rok szkolny 2018/2019 znajdują się cztery zawody.

Technik informatyk

Technik informatyk

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Technik informatyk – strona informacyjna

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia

TG.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

TG.18. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga
e-mail: zszmragowo@op.pl

Dodatkowe informacje