Rekrutacja 2019

Technikum nr 2

Z wyjątkiem kierunków technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanik, cała oferta edukacyjna w naszym technikum skierowana jest zarówno do absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie. Nauka w technikum po szkole podstawowej trwa pięć lat, po gimnazjum są to cztery lata. W każdej klasie technikum nauczane są dwa języki obce – angielski i niemiecki. Informacje na temat obowiązkowych przedmiotów rozszerzonych pojawią się wkrótce.

Technik informatyk

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Technik informatyk

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych  i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Technik informatyk – prezentacja

Technik mechanik

Na podbudowie szkoły podstawowej.

Technik mechanik

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik mechanik – prezentacja

Technik reklamy

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Technik organizacji reklamy

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Technik organizacji reklamy – prezentacja

Technik pojazdów samochodowych

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Technik pojazdów samochodowych

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych – prezentacja

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej.

Technik przetwórstwa mleczarskiego

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich

Technik przetwórstwa mleczarskiego – prezentacja

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Na podbudowie gimnazjum.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty i kwalifikacje

Język obcy: język angielski, język niemiecki

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych – prezentacja

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Podręczniki dla klas pierwszych

Podręczniki

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje