Rekrutacja 2019

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Określa ono między innymi przyporządkowanie zawodów do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach pierwszych oraz semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2019 roku.

Informacje

Klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego zamieściliśmy poniżej. W naszej szkole przewidziano naukę sześciu zawodów w technikum, a w Branżowej Szkole I Stopnia każdego zawodu, w którym kandydat podpisze umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)

BRANŻA BUDOWLANA (BUD)

BRANŻA CERAMICZNO-SZKLARSKA (CES)

BRANŻA CHEMICZNA (CHM)

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)

BRANŻA EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNA (EKA)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA (GIW)

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

BRANŻA LEŚNA (LES)

BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)

BRANŻA METALURGICZNA (MTL)

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

BRANŻA OGRODNICZA (OGR)

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

BRANŻA POLIGRAFICZNA (PGF)

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)

BRANŻA RYBACKA (RYB)

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA (SPL)

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)

BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)

BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)

BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO (TWO)

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Podręczniki dla klas pierwszych

Podręczniki

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje