Rekrutacja 2019

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Określa ono między innymi przyporządkowanie zawodów do branż, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone w klasach pierwszych oraz semestrach I szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe począwszy od 1 września 2019 roku.

Informacje

Klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego zamieściliśmy poniżej. W naszej szkole przewidziano naukę sześciu zawodów w technikum, a w Branżowej Szkole I Stopnia każdego zawodu, w którym kandydat podpisze umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu.

BRANŻA AUDIOWIZUALNA (AUD)

BRANŻA BUDOWLANA (BUD)

BRANŻA CERAMICZNO-SZKLARSKA (CES)

BRANŻA CHEMICZNA (CHM)

BRANŻA DRZEWNO-MEBLARSKA (DRM)

BRANŻA EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNA (EKA)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA (ELE)

BRANŻA FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA (FRK)

BRANŻA GÓRNICZO-WIERTNICZA (GIW)

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA (HGT)

BRANŻA LEŚNA (LES)

BRANŻA MECHANIKI PRECYZYJNEJ (MEP)

BRANŻA METALURGICZNA (MTL)

BRANŻA MOTORYZACYJNA (MOT)

BRANŻA OCHRONY I BEZPIECZEŃSTWA OSÓB I MIENIA (BPO)

BRANŻA OGRODNICZA (OGR)

BRANŻA OPIEKI ZDROWOTNEJ (MED)

BRANŻA POLIGRAFICZNA (PGF)

BRANŻA POMOCY SPOŁECZNEJ (SPO)

BRANŻA PRZEMYSŁU MODY (MOD)

BRANŻA ROLNO-HODOWLANA (ROL)

BRANŻA RYBACKA (RYB)

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA (SPL)

BRANŻA SPOŻYWCZA (SPC)

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA (INF)

BRANŻA TRANSPORTU DROGOWEGO (TDR)

BRANŻA TRANSPORTU KOLEJOWEGO (TKO)

BRANŻA TRANSPORTU LOTNICZEGO (TLO)

BRANŻA TRANSPORTU WODNEGO (TWO)

Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje