Rekrutacja 2023

Terminarz rekrutacji 2023

Terminarz

22 maja – 21 czerwca do godz. 15:00

Rejestracja w systemie rekrutacji elektronicznej i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 12 lipca do godz. 12:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

14 lipca

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 czerwca – 20 lipca

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole.

21 lipca

Publikacja list kandydatów przyjętych/nieprzyjętych do szkoły.

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
Kształcenie praktyczne: 785193931
Waldemar Cybul (wicedyrektor): 604276482

Dodatkowe informacje