Rekrutacja 2019

Terminarz rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające

Terminarz

Terminy postępowania rekrutacyjnego zostały ustalone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i są identyczne dla absolwentów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Właściwe rozporządzenia znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na mragowo.edu.com.pl/Kandydat wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne: 6 maja (poniedziałek) - 14 czerwca (piątek)

Postępowanie uzupełniające: 17 lipca (poniedziałek) – 6 sierpnia (wtorek)

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • absolwent gimnazjum: świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
  • absolwent szkoły podstawowej: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Postępowanie rekrutacyjne: 21 czerwca (piątek) – 25 czerwca (wtorek)

Postępowanie uzupełniające: Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt 1)

3. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów.

Postępowanie rekrutacyjne: do 1 lipca (poniedziałek)

Postępowanie uzupełniające: do 20 sierpnia (wtorek)

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne: do 2 lipca (wtorek)

Postępowanie uzupełniające: do 21 sierpnia (środa)

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie zakwalifikowanym kandydatom.

Postępowanie rekrutacyjne: do 4 lipca (czwartek)

Postępowanie uzupełniające: do 23 sierpnia (piątek)

6. Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w naszej szkole:

  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
  • absolwent gimnazjum: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • absolwent szkoły podstawowej: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Postępowanie rekrutacyjne: do 10 lipca (środa)

Postępowanie uzupełniające: do 28 sierpnia (środa)

7. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne: 11 lipca (czwartek)

Postępowanie uzupełniające: 29 sierpnia (czwartek)

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne: do 12 lipca (piątek)

Postępowanie uzupełniające: do 30 sierpnia (piątek)

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Podręczniki dla klas pierwszych

Podręczniki

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga

Dodatkowe informacje