Rekrutacja 2018

Terminarz rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające

Terminarz

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na mragowo.edu.com.pl/Kandydat wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne: 7 maja (poniedziałek) – 12 czerwca (wtorek)

Postępowanie uzupełniające: 16 lipca (poniedziałek) – 7 sierpnia (wtorek)

2. Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Postępowanie rekrutacyjne: 22 czerwca (piątek) – 26 czerwca (wtorek)

Postępowanie uzupełniające: Świadectwo składane razem z wnioskiem(pkt 1)

3. Weryfikacja zgłoszeń kandydatów.

Postępowanie rekrutacyjne: do 29 czerwca (piątek)

Postępowanie uzupełniające: do 21 sierpnia (wtorek)

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne: do 2 lipca (poniedziałek)

Postępowanie uzupełniające: do 22 sierpnia (środa)

5. Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie zakwalifikowanym kandydatom.

Postępowanie rekrutacyjne: do 4 lipca (środa)

Postępowanie uzupełniające: do 24 sierpnia (piątek)

6. Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w naszej szkole:

  • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Postępowanie rekrutacyjne: do 10 lipca (wtorek)

Postępowanie uzupełniające: do 29 sierpnia (środa)

7. Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.

Postępowanie rekrutacyjne: 11 lipca (środa)

Postępowanie uzupełniające: 30 sierpnia (czwartek)

8. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Postępowanie rekrutacyjne: do 12 lipca (czwartek)

Postępowanie uzupełniające: do 31 sierpnia (piątek)

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
pedagog szkolny - mgr Teresa Bałdyga
e-mail: zszmragowo@op.pl

Dodatkowe informacje