Rekrutacja 2022

Podstawa prawna

Informacje

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148);

2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1481);

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19.

Informacje

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
Kształcenie praktyczne: 785193931
Waldemar Cybul (wicedyrektor): 604276482

Dodatkowe informacje