Rekrutacja 2024

Podstawa prawna

Informacje

1) ZARZĄDZENIE NR 3 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

2) Art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zmianami).

Informacje

Rekrutacja na drodze elektronicznej

Logowanie do systemu Klasa mundurowa

Dowiedz się więcej

telefonicznie: (89) 741-31-95
Kształcenie praktyczne: 785193931
Waldemar Cybul (wicedyrektor): 604276482

Dodatkowe informacje