Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Szkolne warsztaty mechaniczne

W ramach projektu „Projekt Rozbudowy i Unowocześniania Bazy Szkolnictwa Zawodowego, Samochodowo – Mechanicznego, Dostosowanie Do Standardów Unijnych i Wymogów Podstawy Programowej Dla Danego Zawodu” wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych, unowocześniono pracownie dydaktyczne i praktycznej nauki zawodu.

Jednym z efektów projektu „LEPSZA DIAGNOSTYKA - NOWA JAKOŚĆ w mechanice pojazdów samochodowych” było powstanie pracowni do diagnostyki pojazdów samochodowych z wyposażonej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w której będą prowadzone ćwiczenia praktyczne dla uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych i Mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole I stopnia.

Podczas realizacji projektu „Czas na Ciebie – operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym” pozyskaliśmy nowoczesną pracownię obróbki metali. Na znajdujących się w niej urządzeniach firmy Haas będą prowadzone zajęcia z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla uczniów w zawodzie technik informatyk oraz obsługi i sterowania obrabiarek CNC w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń i operator obrabiarek skrawających w Branżowej Szkole I stopnia.

Centrum Edukacji Technicznej HAAS/Abplanalp

Od 30 września 2021 roku placówka w Mrągowie jest trzydziestym trzecim Centrum Edukacji Technicznej HAAS/Abplanalp w Polsce oraz czwartym w województwie warmińsko-mazurskim (czytaj więcej).

Film promocyjny

Galeria zdjęć

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły