Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Warsztaty szkolne

W ramach projektu „Projekt Rozbudowy i Unowocześniania Bazy Szkolnictwa Zawodowego, Samochodowo – Mechanicznego, Dostosowanie Do Standardów Unijnych i Wymogów Podstawy Programowej Dla Danego Zawodu” wykonano termomodernizację budynku warsztatów szkolnych, unowocześniono pracownie dydaktyczne i praktycznej nauki zawodu.

Jednym z efektów projektu „LEPSZA DIAGNOSTYKA - NOWA JAKOŚĆ w mechanice pojazdów samochodowych” było powstanie pracowni do diagnostyki pojazdów samochodowych z wyposażonej w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, w której będą prowadzone ćwiczenia praktyczne dla uczniów w zawodzie technik pojazdów samochodowych i Mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole I stopnia.

Podczas realizacji projektu „Czas na Ciebie – operator maszyn CNC w kształceniu zawodowym” pozyskaliśmy nowoczesną pracownię obróbki metali. Na znajdujących się w niej urządzeniach firmy Haas będą prowadzone zajęcia z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie dla uczniów w zawodzie technik informatyk oraz obsługi i sterowania obrabiarek CNC w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń i operator obrabiarek skrawających w Branżowej Szkole I stopnia.

Termomodernizacja

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna