Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Praktyczna nauka zawodu w CKZiU

ABSOLWENCIE, cieszymy się że wybrałeś właśnie naszą Szkołę Branżową, w której nauka trwa 3 lata w trybie dziennym. Po jej ukończeniu masz możliwośćpodjąć dalszą edukację w Branżowej Szkole II Stopnia albo Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, by zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę.

CZAS NA WYBÓR MIEJSCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Jeśli wybrałeś kształcenie w jednym z poniżej wybranych zawodów:

to informujemy Cię, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) prowadzi w/w zawodach praktyczną naukę zawodu i to my możemy być Twoim pracodawcą.

Wieloletnia tradycja w prowadzeniu praktyk, wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy, nowoczesny park maszynowy, najnowsze urządzenia oraz pomoce naukowe zapewnią Ci zdobycie atrakcyjnego zawodu na wysokim poziomie.

Co zrobić by odbywać praktykę zawodową w CKZiU?

Resztę spraw załatwisz w sekretariacie szkoły!

Co warto wiedzieć o zawodach w których prowadzimy praktyczna naukę zawodu.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Skrawanie

Współczesny szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych powoduje konieczność kształcenia kadr przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu obróbki skrawaniem. Jednocześnie bardzo zróżnicowany postęp techniczny z zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe. Jest zawodem szeroko profilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające.

Praca: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

ŚLUSARZ

Ślusarz

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Praca: ŚLUSARZ może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych

Znajomość teoretyczna i praktyczna budowy i zasady działania pojazdów samochodowych oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, pozwala absolwentowi na uczestniczenie w procesie produkcji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może więc wykonywać następujące zadania zawodowe:

Praca: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH może podjąć pracę w:

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Mechanik monter

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

KRAWIEC

Krawiec

Krawiec projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) lub ciężką (garnitury, płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec szyje odzież miarową na indywidualne zamówienie klienta według jego wymiarów lub szyje odzież konfekcyjną według standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec w małym zakładzie jest odpowiedzialny za uszycie ubioru od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. W większych zakładach większość zadań jest rozdzielana między różnych pracowników. W małym zakładzie krawieckim: dokonywanie przymiarek i dopasowywanie odzieży do sylwetki klienta, fastrygowanie poszczególnych elementów odzieży, odwzorowanie formy na materiale, prasowanie, przygotowanie formy na papierze, termiczne formowanie wybranych elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi, ustalanie wymiarów zamówionej odzieży, wykańczanie, wykrawanie poszczególnych elementów odzieży z materiałów podstawowych, dodatkowych, watoliny i podszewki, zszywanie elementów odzieży. W dużym zakładzie odzieżowym: kontrola operacji szycia, sklejania i prasowania, krojenie materiałów odzieżowych, ocenianie jakości wyrobu i kwalifikowanie go do odpowiedniej jakości, opracowanie dokumentacji procesów produkcyjnych, opracowywanie formy odzieży według danego projektu, przygotowywanie pierwowzoru i wzoru końcowego, przyszywanie metek do ubrań, wykrawanie elementów odzieży według standardu wymiarowego.

Praca: KRAWIEC może pracować w małych prywatnych zakładach usługowych, dużych zakładach odzieżowych w działach: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia. Projektant odzieży. Może także prowadzić własną działalność.

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna