Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Praktyczna nauka zawodu w CKZiU

ABSOLWENCIE, cieszymy się że wybrałeś właśnie naszą Szkołę Branżową, w której nauka trwa 3 lata w trybie dziennym. Po jej ukończeniu masz możliwośćpodjąć dalszą edukację w Branżowej Szkole II Stopnia albo Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, by zdobyć wykształcenie średnie i zdać maturę.

CZAS NA WYBÓR MIEJSCA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Jeśli wybrałeś kształcenie w jednym z poniżej wybranych zawodów:

to informujemy Cię, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) prowadzi w/w zawodach praktyczną naukę zawodu i to my możemy być Twoim pracodawcą.

Wieloletnia tradycja w prowadzeniu praktyk, wykwalifikowani nauczyciele i instruktorzy, nowoczesny park maszynowy, najnowsze urządzenia oraz pomoce naukowe zapewnią Ci zdobycie atrakcyjnego zawodu na wysokim poziomie.

Co zrobić by odbywać praktykę zawodową w CKZiU?

Resztę spraw załatwisz w sekretariacie szkoły!

Co warto wiedzieć o zawodach w których prowadzimy praktyczna naukę zawodu.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Elektromechanik

Elektromechanik samochodowy zajmuje się elektrycznymi i elektronicznymi układami pojazdów, ocenia ich stan, dokonuje napraw, wymiany, montażu, regulacji i konserwacji. Oczywiście przedstawiciel tego zawodu zna także podstawowe wiadomości z zakresu budowy i obsługi pojazdów. Przez wiele ostatnich lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby pojazdów na naszych drogach. W związku z tak szybkim rozwojem motoryzacji na rynku pracy potrzeba coraz więcej specjalistów z branży motoryzacyjnej.

Praca: absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.02. - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych. Może także pracować m.in. w warsztatach samochodowych, stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach elektroniki i mechatroniki samochodowej, fabrykach przemysłu motoryzacyjnego.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Skrawanie

Współczesny szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych powoduje konieczność kształcenia kadr przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu obróbki skrawaniem. Jednocześnie bardzo zróżnicowany postęp techniczny z zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe. Jest zawodem szeroko profilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające.

Praca: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

ŚLUSARZ

Ślusarz

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Praca: ŚLUSARZ może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych

Znajomość teoretyczna i praktyczna budowy i zasady działania pojazdów samochodowych oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, pozwala absolwentowi na uczestniczenie w procesie produkcji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może więc wykonywać następujące zadania zawodowe:

Praca: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH może podjąć pracę w:

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Mechanik monter

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

KRAWIEC

Krawiec

UWAGA! Odtwarzamy w naszej szkole zapomniany kierunek kształcenia na podbudowie szkoły podstawowej – KRAWCOWA - KRAWIEC. Oferta skierowana jest do uczniów, którzy wybiorą naukę w ramach branżowej szkoły pierwszego stopnia. Kształcenie na tym kierunku połączone jest z praktyczną nauką zawodu, którą gwarantuje w swojej firmie nasz PARTNER!

Charakterystyka zawodu!

Krawiec to rzemieślnik, który projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) lub ciężką (garnitury, płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec szyje odzież miarową na indywidualne zamówienie klienta według jego wymiarów lub szyjeodzież konfekcyjną według standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec jest odpowiedzialny za uszycie ubioru od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie KRAWCOWA – KRAWIECjest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOD.03. – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Praca: Krawiec może pracować w małych prywatnych zakładach usługowych, dużych zakładach odzieżowych w działach: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia, jako projektant odzieży. Może także prowadzić własną działalność.

Nasz partner

Zakład Produkcji Odzieży Halina Kryńska, ul. Brzozowa 22, 11-700 Mrągowo, tel. 691 946 066.

Nasz partner gwarantuje Wam praktyczną naukę zawodu w charakterze młodocianego pracownika w trakcie nauki. Daje możliwość zatrudnienia w swoim zakładzie po zdanym egzaminie czeladniczym. W trakcie nauki prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową uczniowie mają możliwości dodatkowych zajęć z modelowania oraz udziału w różnych konkursach projektantów odzieży.

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły