Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polska Marynarka Wojenna 1939‑1946

wtorek,

Polska Marynarka Wojenna 1939‑1946

11 października 1939 roku premier generał Władysław Sikorski wydał rozkaz odtworzenia Marynarki Wojennej w ramach Polskich Sił Zbrojnych. Po klęsce wrześniowej mocy sojuszniczych umów we Francji formowano polskie jednostki wojskowe, aby nadal walczyć z niemieckim najeźdźcą. Po internowaniu w Rumunii Ignacy Mościcki nie mógł sprawować urzędu Prezydenta RP, na jego następcę powołano Władysława Raczkiewicza, który mianował Władysława Sikorskiego nowym premierem rządu Rzeczypospolitej.

Przez Rumunię do Francji docierali polscy żołnierze, którzy chcieli kontynuować walkę. Wśród nich byli także oficerowie marynarki. Na bazie tych zasobów w Paryżu utworzono Kierownictwo Marynarki Wojennej. Na początku 1940 roku zostało ono przeniesione do Londynu. Powstało pięć referatów: Organizacyjno-Wyszkoleniowy, Personalny, Techniczny i Zaopatrzenia Materiałowego oraz Budżetowo-Finansowy i Marynarki Handlowej. Kierownictwo Marynarki Wojennej zostało rozwiązane w 1947 roku.

Polskie jednostki pływające w latach 1939–1946

Podczas drugiej wojny światowej okręty pod polską banderą wspierając aliantów, brały udział w wielu operacjach morskich. W tym okresie przebyły łącznie około 1,21 miliona mil morskich. Na naszej stronie znajdziesz artykuły na ich temat.

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły