Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Technikum dla młodzieży

Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoły dla dorosłych

Kursy kwalifikacyjne

Praktyczna nauka zawodu

Technik przetwórstwa mleczarskiego
Technik pojazdów samochodowych