Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Przenośność oprogramowania

piątek,

Przenośność oprogramowania

Przenośność oprogramowania to zdolność oprogramowania do działania w różnych środowiskach systemowych lub na różnych platformach sprzętowych bez konieczności (lub z minimalną koniecznością) modyfikacji.

CMD: Rok przestępny

piątek,

CMD: Rok przestępny

W pliku wsadowym (batch file) systemu Windows można sprawdzić, czy dany rok jest rokiem przestępnym, wykonując kilka prostych operacji matematycznych.

SATA: Wyznacznik portu

piątek,

SATA: Wyznacznik portu

W standardzie SATA II termin „wyznacznik portu” odnosi się do komponentu fizycznego lub logicznego, który umożliwia podłączenie wielu dysków do jednego kontrolera hosta SATA.

Wirtualizacja przechowywania danych

piątek,

Wirtualizacja przechowywania danych

Wirtualizacja przechowywania danych to proces abstrahowania fizycznych zasobów przechowywania danych poprzez zgrupowanie wielu urządzeń pamięci masowej.

Virtual Private Server

piątek,

Virtual Private Server

VPS jest jednym z praktycznych zastosowań wirtualizacji, oferując użytkownikom dedykowane zasoby i izolację w ramach wirtualnego serwera.

Uszkodzenie matrycy LCD

piątek,

Uszkodzenie matrycy LCD

Uszkodzenie matrycy LCD (Liquid Crystal Display) może wynikać z wielu różnych przyczyn i objawiać się na różne sposoby.

Bash: Polecenie read

czwartek,

Bash: Polecenie read

Polecenie read w powłoce bash jest używane do odczytywania linii wejścia ze standardowego wejścia lub z pliku.

Bash: Polecenie echo

czwartek,

Bash: Polecenie echo

Polecenie echo w powłoce bash jest jednym z najczęściej używanych poleceń w skryptach i terminalach systemu Linux/Unix.

Technik informatyk

Filtrowanie artykułów

Szkolne wiadomości z Mrągowa

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły