Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

User Account Control

piątek,

User Account Control

Kontrola konta użytkownika (User Account Control, UAC) to funkcja zabezpieczeń w systemach operacyjnych Microsoft Windows, która została wprowadzona po raz pierwszy w Windows Vista. Jej głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia nieautoryzowanych zmian w systemie przez użytkowników lub oprogramowanie.

UAC jest często krytykowane za to, że monity mogą być uciążliwe lub przeszkadzające, ale jest to ważne narzędzie zapewniające dodatkową warstwę bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą dostosować poziom kontroli UAC w ustawieniach systemowych, balansując między wygodą a bezpieczeństwem.

Główne cechy i funkcje UAC

Wymaganie zgody lub hasła administratora

Gdy użytkownik próbuje wykonać zadanie, które wymaga uprawnień administratora (np. instalacja oprogramowania, modyfikacja ustawień systemowych), UAC wyświetla monit z prośbą o potwierdzenie akcji. Jeśli użytkownik ma uprawnienia administratora, może po prostu zatwierdzić akcję. W przeciwnym razie wymagane jest hasło administratora.

Działanie programów w izolowanym środowisku

UAC może ograniczać uprawnienia niektórych aplikacji, co zmniejsza ryzyko, że złośliwe oprogramowanie będzie mogło wprowadzić zmiany w systemie bez wiedzy użytkownika.

Zapobieganie nieautoryzowanym zmianom

UAC pomaga w ochronie przed zmianami w kluczowych obszarach systemu, które mogą być wprowadzane przez złośliwe oprogramowanie.

Zwiększenie świadomości użytkownika

Poprzez wyświetlanie monitów, UAC zwiększa świadomość użytkownika o tym, które działania mogą wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo systemu.

Jak włączyć/wyłączyć UAC?

Zmiana ustawień UAC powinna być przemyślana. Zaleca się zachowanie pewnego poziomu kontroli UAC, aby zapewnić bezpieczeństwo systemu operacyjnego. UAC jest funkcją systemową, która dotyczy całego systemu operacyjnego, a nie pojedynczych kont użytkowników. Kiedy zmieniasz jego ustawienia, wpływa to na wszystkich użytkowników systemu, zarówno na użytkowników ze standardowymi uprawnieniami, jak i na tych z uprawnieniami administratora.

Konsekwencje wyłączenia UAC

 • Wyłączenie UAC oznacza, że aplikacje, w tym potencjalnie złośliwe oprogramowanie, będą miały większą swobodę działania bez twojej wiedzy. To zwiększa ryzyko infekcji wirusem lub malware.
 • Nie będziesz otrzymywać ostrzeżeń, gdy aplikacje próbują dokonać zmian w ustawieniach systemowych lub instalować oprogramowanie.
 • Aplikacje działające z pełnymi uprawnieniami mogą wprowadzać zmiany w kluczowych obszarach systemu, co może wpłynąć na jego stabilność.

Konsekwencje włączenia UAC

 • UAC pomaga w ochronie komputera przed nieautoryzowanymi zmianami, co jest szczególnie ważne w przypadku potencjalnie złośliwych aplikacji.
 • Będziesz informowany, kiedy aplikacje próbują dokonać zmian, które wymagają uprawnień administratora, co pozwala lepiej kontrolować, co dzieje się na twoim komputerze.
 • UAC chroni kluczowe ustawienia systemowe przed nieautoryzowanymi zmianami.

Włączanie/Wyłączanie UAC

 1. Wciśnij klawisz Windows, wpisz „Panel Sterowania” i wybierz go z wyników wyszukiwania.
 2. W Panelu sterowania wybierz „System i zabezpieczenia”, a następnie kliknij „Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta Użytkownika”.
 3. Przesuń suwak, aby dostosować poziom UAC.
  • Aby wyłączyć UAC, przesuń suwak na sam dół do opcji „Nie powiadamiaj nigdy”.
  • Aby włączyć UAC, przesuń suwak w górę, aby wybrać pożądany poziom powiadomień.
 4. Kliknij „OK” i zrestartuj komputer, jeśli zostanie to wymagane.
Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły