Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

On-Premise kontra Saas

piątek,

On-Premise kontra Saas

Terminy "on-premise" i "SaaS" (Software as a Service) odnoszą się do dwóch różnych modeli dostarczania oprogramowania do użytkownika końcowego.

On-Premise

W tym modelu oprogramowanie jest instalowane i działa na serwerach lub komputerach należących do klienta, w jego fizycznej lokalizacji. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie całej infrastruktury, jak również za zarządzanie oprogramowaniem, w tym aktualizacje, bezpieczeństwo i backup danych.

Zalety

 • Kontrola: Użytkownicy mają pełną kontrolę nad infrastrukturą, oprogramowaniem i danymi.
 • Personalizacja: Większe możliwości dostosowania oprogramowania do specyficznych potrzeb biznesowych.
 • Bezpieczeństwo: Dane pozostają wewnętrzne, co może być ważne dla organizacji z wysokimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa danych.

Wady

 • Koszty początkowe: Wysokie koszty inwestycyjne ze względu na potrzebę zakupu licencji, sprzętu i infrastruktury.
 • Utrzymanie: Organizacja musi zarządzać, aktualizować i konserwować oprogramowanie oraz infrastrukturę, co wymaga czasu i zasobów.
 • Skalowalność: Ograniczona elastyczność w szybkim skalowaniu zasobów; wymaga dodatkowych inwestycji w sprzęt.

SaaS (Software as a Service)

SaaS to model dostarczania oprogramowania, w którym aplikacja jest hostowana przez dostawcę usług i udostępniana użytkownikom przez Internet. Klienci nie muszą instalować ani uruchamiać aplikacji na własnych urządzeniach – zamiast tego oprogramowanie jest dostępne poprzez przeglądarkę internetową, co minimalizuje obciążenie związane z konserwacją i wsparciem technicznym.

Zalety

 • Koszty: Zwykle niższe koszty początkowe, ponieważ oprogramowanie jest oferowane jako subskrypcja, a nie wymaga zakupu licencji.
 • Skalowalność: Łatwość skalowania usług, użytkownicy mogą łatwo zwiększać lub zmniejszać liczbę licencji.
 • Utrzymanie: Dostawca zarządza wszystkimi aktualizacjami i konserwacją, co zmniejsza obciążenie zespołu IT klienta.
 • Dostępność: Aplikacje są dostępne z każdego miejsca, co sprzyja mobilności i pracy zdalnej.

Wady

 • Kontrola: Organizacje mają mniej kontroli nad infrastrukturą i aplikacją, ponieważ wszystko zarządzane jest przez dostawcę.
 • Zależność od dostawcy: Pełna zależność od dostawcy w zakresie dostępności, wydajności i bezpieczeństwa oprogramowania.
 • Personalizacja: Ograniczone możliwości dostosowania oprogramowania do unikalnych potrzeb biznesowych.

Wybór między on-premise a SaaS

Wybór między On-Premise a SaaS powinien być podyktowany specyficznymi potrzebami i wymogami organizacji, uwzględniając czynniki takie jak koszty, kontrola, bezpieczeństwo danych, wymogi regulacyjne, i gotowość organizacji do zarządzania infrastrukturą IT. W każdym przypadku należy dokładnie rozważyć wady i zalety, aby wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające potrzebom organizacji.

Firmy często wybierają model SaaS ze względu na niższe koszty początkowe i mniejsze obciążenie dla zespołu IT, podczas gdy on-premise może być lepszym rozwiązaniem dla organizacji wymagających maksymalnej kontroli i personalizacji.

Artykuł: Virtual Desktop Infrastructure

Virtual Desktop Infrastructure

Artykuł: Wirtualizacja: Overcommitment

Wirtualizacja: Overcommitment

Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły