Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Stanisław Jan Jabłonowski

sobota,

Stanisław Jan Jabłonowski

3 kwietnia 1634 roku urodził się Stanisław Jan Jabłonowski herbu Prus III, przyszły hetman wielki koronny, bohater spod Wiednia. Rodzina Jabłonowskich wywodziła się z dawnej szlachty mazowieckich. Nazwisko pochodziło od wsi Jabłonowa koło Mławy.

Stanisław Jan Jabłonowski kształcił się na Akademii Krakowskiej i za granicą. Po powrocie do kraju służył w chorągwiach jazdy pancernej. Brał udział w walkach z Rosją i Kozakami w 1655 roku. Podczas potopu szwedzkiego dochował wierności królowi Janowi Kazimierzowi i służył pod komendą Stefana Czarnieckiego. Uczestniczył w wyprawie do Danii. Na Półwyspie Jutlandzkim został ciężko ranny. Od 1659 roku jako podkomendny Stanisława „Rewery” Potockiego oraz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego walczył na Ukrainie. Między innymi brał udział w bitwie pod Cudnowem. Powierzano mu coraz bardziej odpowiedzialne zadania dowódcze.

W 1664 roku został wojewodą ruskim. Pod komendą Jana Sobieskiego walczył z Turkami i Tatarami. Odznaczył się w wojnie polsko-kozacko-tatarskiej 1666-1671. W bitwach pod Podhajcami i pod Kalnikiem Sobieski przekazywał mu dowództwo nad częścią swoich wojsk. W 1673 roku poprowadził brawurową szarżę polskiej husarii pod Chocimiem i znacznie przyczynił się do zwycięstwa Polaków w bitwie. W 1674 roku poparł kandydaturę Jana Sobieskiego podczas jego wyboru na króla.

W 1676 roku został hetmanem polnym koronnym, a 1683 hetmanem wielkim koronnym. W bitwie pod Wiedniem w 1683 roku dowodził prawym skrzydłem wojsk polskich, gdzie wyróżnił się, przeprowadzając decydującą szarżę. Brał udział w kolejnych walkach z Turkami. W 1695 roku rozgromił Tatarów w bitwie pod Lwowem. Mieszkańcy miasta uczcili hetmana najstarszym świeckim pomnikiem we Lwowie, wzniesionym w latach 1752-1754. Jedną z głównych ulic Lwowa nazwano Wałami Hetmańskimi. Pomnik Jabłonowskiego zniknął po wkroczeniu Armii Czerwonej pod koniec drugiej wojny światowej.

W roku 1699 roku odebrał z rąk tureckich twierdzę kamieniecką. Był znany jako oddany Rzeczypospolitej wojownik, nieszczędzący na potrzeby wojska własnych pieniędzy. Był popularny wśród żołnierzy. Utrzymywał z własnych zasobów garnizony twierdz przygranicznych. Zmarł 2 kwietnia 1702 roku we Lwowie.

Dowiedz się więcej…

Artykuł: Microsoft PixelSense

Microsoft PixelSense

Artykuł: Mac OS X Server

Mac OS X Server

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Rocznica biblioteki GTK+

Rocznica biblioteki GTK+

Artykuł: Profesor Karol Estreicher

Profesor Karol Estreicher

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły