Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

KKZ - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

są niezwykłą szansą dla wszystkich osób pełnoletnich pragnących BEZPŁATNIE:

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może  uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie:

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Absolwent kursu który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji. Osoby, które posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej oraz świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie na poziomie technika otrzymują dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie:

Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie.

Kształcenie ustawiczne, w tym na kwalifikacyjnych kursach zawodowych ma na celu przede wszystkim:

W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły