Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

NAUKA W NASZYCH SZKOŁACH JEST BEZPŁATNA!

Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego istnieje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

Jeśli masz ukończone gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę średnią możesz zgłosić się na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie może przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Aby uzyskać tytuł zawodowy technika masz możliwość uzupełnienia wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki, soboty i niedziele (co drugi tydzień).

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły