Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Generał Roman Abraham

niedziela,

Generał Roman Abraham

Roman Abraham urodził się 28 lutego 1891 roku we Lwowie. Jego ojciec był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitnym znawcą prawa kościelnego. Ukończył gimnazjum oo. Jezuitów w Bąkowicach koło Chyrowa. W 1915 roku uzyskał tytuł doktora praw i umiejętności politycznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jako student działał w Drużynach Bartoszowych i Związku Młodzieży Polskiej „Zet”.

Podczas pierwszej wojny światowej znalazł się w armii austro-węgierskiej. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kawalerii uzyskał stopień podporucznika. Był uczestnikiem walk na froncie francuskim, rumuńskim, rosyjskim, serbskim i włoskim.

Jesienią 1918 roku powrócił do rodzinnego Lwowa. Wstąpił do organizacji Polskie Kadry Wojskowe. Walczył w obronie miasta z Ukraińcami. Dowodził oddziałem w sektorze „Góra Stracenia”. Jego żołnierze wykazywali się niesłychaną walecznością i odwagą. Z tego powodu oraz od nazwy odcinka formacja porucznika Abrahama nazywana była „Straceńcami”. 22 listopada o świcie „Straceńcy” zatknęli polski sztandar na lwowskim Ratuszu.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej, kiedy 1 Armia Konna Siemiona Budionnego nacierała na Lwów, w porozumieniu z brygadierem Czesławom Mączyńskim sformował wydzielony oddział, w którego składzie znalazła się głównie młodzież i inteligencja lwowska. Już jako major został raniony w starciu pod Chodaczkowem, jednak nie opuścił pola walki i dowodził swoim oddziałem, leżąc na noszach. Jego żołnierze pod dowództwem kapitana Bolesława Zajączkowskiego wsławili się w bitwie pod Zadwórzem nazywanej polskimi Termopilami.

Po zakończeniu działań bojowych został oficerem do zleceń specjalnych w Sztabie Generalnym. W 1921 roku był pełnomocnikiem przy komisarzu plebiscytowym Wojciechu Korfantym. Organizował dostawy broni i transporty ochotników dla oddziałów powstańczych na Górnym Śląsku. W maju 1921 roku był przewodniczącym grupy oficerów sztabu powstańczego podczas rozmów z przedstawicielami Międzysojuszniczej Komisji w sprawie ustalenia linii demarkacyjnej.

W latach 1921–1922 ukończył Kurs Doszkolenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Na tej uczelni pracował początkowo jako asystent, później jako wykładowca i w końcu na stanowisku kierownika katedry taktyki ogólnej. Dowodził kilkoma jednostkami kawalerii. Bezpośrednio przed wybuchem drugiej wojny światowej był dowódcą Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w stopniu generała brygady.

W kampanii wrześniowej jego jednostka znajdowała się w składzie Armii „Poznań” generała Tadeusza Kutrzeby. W pierwszych dniach wojny walczył w rejonie Leszna, Śremu i Rawicza. 2 września jego żołnierze przeprowadzili śmiały wypad na terytorium Niemiec w kierunku miasta Wschowa (Fraustadt). Rozbito wtedy strażnicę Grenzschutzu i ostrzelano z dział niemieckie koszary we Wschowie.

Generał Abracham brał udział w bitwie nad Bzurą. Jego kawalerzyści w ciężkich walkach torowali polskim żołnierzom drogę do Warszawy. Roman Abraham to jedyny dowódca wielkiej jednostki kawaleryjskiej, który we wrześniu 1939 roku nie przegrał żadnej bitwy. Po przebiciu się do stolicy objął dowództwo improwizowanej Zbiorczej Brygady Kawalerii utworzonej z Wielkopolskiej, Pomorskiej i Podolskiej Brygady Kawalerii. W trakcie walk w obronie Warszawy został ciężko raniony i trafił do Szpitala Ujazdowskiego.

Po kapitulacji został aresztowany przez gestapo. Był oskarżony o zatwierdzanie wyroków śmierci na niemieckich dywersantów podczas walk na pograniczu. Został osadzony w poznańskiej Cytadeli. Po kilku miesiącach trafił do obozu jenieckiego. Dwukrotnie podjął próbę ucieczki. Po wyzwoleniu w 1945 roku krótko przebywał we Francji, a następnie wrócił do Polski. Władze komunistyczne nie przyjęły go do wojska. Pracował m.in. w Polskim Czerwonym Krzyżu i Ministerstwie Administracji Publicznej. Zmarł 26 sierpnia 1976 roku w Warszawie.

Artykuł: Microsoft PixelSense

Microsoft PixelSense

Artykuł: Mac OS X Server

Mac OS X Server

Artykuł: Procesor Intel Celeron

Procesor Intel Celeron

Artykuł: Harmonogram egzaminów maturalnych

Harmonogram egzaminów maturalnych

Artykuł: Rocznica biblioteki GTK+

Rocznica biblioteki GTK+

Artykuł: Profesor Karol Estreicher

Profesor Karol Estreicher

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły