Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Wprowadzenie do MySQLi

środa,

Wprowadzenie do MySQLi

Rozszerzenie MySQLi (MySQL Improved Extension) zostało wprowadzone w piątej wersji języka PHP. W wersjach PHP wydawanych obecnie nie jest dostępne starsze rozszerzenie o nazwie MySQL, nie będzie go także na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, dlatego pozostaje jedynie wybór między MySQLi lub PDO (PHP Data Objects). Szukając materiałów w Internecie, trzeba zwracać uwagę czy nie dotyczą one wycofanego rozszerzenia. Można to poznać po przedrostku funkcji „mysql_”, np. mysql_connect(). Dopisanie literki „i” nie załatwia sprawy.

MySQLi pozwala na podejście do programowania w sposób obiektowy lub proceduralny. W tym materiale zamieszczono przykład dotyczący stylu proceduralnego. Kod powinien działać zarówno z bazą MySQL, jak i MariaDB. Dla uproszenia przykładów, zastosowane zapytanie SQL jest mało użyteczne, zwraca potęgę liczby dwa, to samo można wyliczyć bez udziału bazy danych, kod ma tylko zademonstrować sposób pobierania wyniku zapytania.

W przykładzie założono, że pobrany zostaje tylko jeden wiersz wyniku zapytania. Jeśli ma być ich więcej, należy zastosować pętlę. Materiał nie wyczerpuje możliwości prezentowanych funkcji, nie jest także skierowany dla osób całkowicie początkujących.

Pierwszy przykład to maksymalne możliwe uproszczenie. Optymistycznie założono, że nie będzie żadnych błędów. Poniższy kod powinien posłużyć jedynie do zrozumienia kluczowych faz pracy z bazą danych, nie nadaje się do zastosowania w poważnej aplikacji.

$link = mysqli_connect("localhost", "root", "");
$result = mysqli_query($link, "SELECT POW(2,10)");
print_r(mysqli_fetch_row($result));

W pierwszym wierszu nawiązywane jest połączenie. Do funkcji mysqli_connect() przekazane zostają trzy argumenty: nazwa hosta, nazwa użytkownika oraz hasło użytkownika. W przypadku wykorzystania pakietu XAMPP i jego domyślnej konfiguracji, parametry te powinny przyjąć wartości odpowiednio: localhost, root, i "" („puste” hasło). Funkcja mysqli_connect() może przyjąć jeszcze kilka argumentów, w prezentowanym rozwiązaniu nie są one potrzebne. Funkcja mysqli_connect() w przypadku sukcesu zwraca identyfikator połączenia ($link). Drugi wiersz to wykonanie zapytania, w trzecim pobrany przez mysql_fech_row() jeden wiersz wyników zapytania trafia jako argument do funkcji print_r(), w efekcie zostaje wyświetlony na ekranie.

Prezentowane funkcje działają zgodnie ze swoją nazwą, mysqli_query() wykonuje zapytanie SQL i zwraca uchwyt do jego wyników ($result), mysqli_fetch_row() pobiera dokładnie jeden wiersz wyniku zapytania w formie tablicy.

Podstawy pracy z MySQLi

  1. Wprowadzenie do MySQLi.
  2. Deklarowanie parametrów połączenia z bazą danych.
  3. Obsługa błędów w MySQLi.
  4. Pobieranie rekordów z bazy danych.
  5. Dodawanie rekordów.
  6. Usuwanie rekordów z bazy danych.
Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Artykuł: OpenSolaris

OpenSolaris

Artykuł: Bob Frankston

Bob Frankston

Artykuł: Staże w Chorwacji

Staże w Chorwacji

Artykuł: 3Com

3Com

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły