Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pobieranie rekordów z bazy danych

środa,

Pobieranie rekordów z bazy danych

Wyświetlanie na stronie internetowej danych pobranych z bazy danych to jedna z podstawowych operacji w przypadku aplikacji w języku PHP. Aby w pełni zrozumieć przykłady, wymagana jest znajomość zagadnień przedstawionych w poprzednich materiałach. Wykorzystana w przykładzie tabela jest dostępna do pobrania. Dla uproszczenia prezentowanego kodu nie zaimplementowano obsługi błędów. Mechanizmy obsługi błędów zaprezentowano w poprzednim materiale.

include 'config.php';

$link = mysqli_connect(DBHOST, DBUSER, DBPASS, DBNAME);

$result = mysqli_query($link, "SELECT fname, lname FROM names ORDER BY lname ASC LIMIT 10");

echo '<table><tr>
  <th>Imię</th>
  <th>Nazwisko</th>
</tr>';
while($row = mysqli_fetch_row($result)) {
  vprintf('<tr><td>%s</td><td>%s</td></tr>', $row);
}
echo '</table>';

mysqli_close($link);

W przypadku sukcesu wykonania zapytania typu SELECT, SHOW, EXPLAIN i DESCRIBE funkcja mysqli_query() zwraca obiekt mysqli_result. Aby odczytać zwrócone wiersze można użyć funkcji mysqli_fetch_row(). Wyników zapytania (wierszy) może być wiele, dlatego najwygodniej posłużyć się konstrukcją pętli. W przykładowym kodzie wykorzystano pętlę while. W każdej iteracji pobierany jest kolejny wiersz, ma on postać tablicy indeksowanej numerycznie, która zostaje zapisana w zmiennej o nazwie $row. Do wyświetlenia danych użyto funkcji vprintf(), która jako drugi argument przyjmuje tablicę. Równie dobrze można posłużyć się innymi konstrukcjami językowymi, np. echo $row[1] wyświetli pobrane nazwisko.

Efekt działania skryptu

Imię Nazwisko
OrenAguilar
CallumBarber
VincentBeach
KennedyBoone
HarrisonBoone
HonoratoBrooks
TimothyBurns
DolanBurton
PatrickCalderon
AliCallahan

Podstawy pracy z MySQLi

  1. Wprowadzenie do MySQLi.
  2. Deklarowanie parametrów połączenia z bazą danych.
  3. Obsługa błędów w MySQLi.
  4. Pobieranie rekordów z bazy danych.
  5. Dodawanie rekordów.
  6. Usuwanie rekordów z bazy danych.
Artykuł: Marc Andreessen

Marc Andreessen

Artykuł: Zakończenie staży

Zakończenie staży

Artykuł: Brendan Eich

Brendan Eich

Artykuł: Nvidia GeForce 200

Nvidia GeForce 200

Artykuł: Pierwszy dzień w Splicie

Pierwszy dzień w Splicie

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły