Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Wuttke

sobota,

Tadeusz Wuttke

Dziś przypada rocznica śmierci podharcmistrza, podporucznika Armii Krajowej, uczestnika powstania warszawskiego.

Tadeusz Konrad Wuttke „Tadzio” urodził się 27 marca 1923 roku w Warszawie. Był synem wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego Gustawa Wuttke. Uczył się w Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Stefana Batorego. Równolegle był harcerzem i instruktorem 23 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Pomarańczarnia”. Naukę przerwał wybuch wojny.

W 1941 roku zdał maturę na tajnych kompletach. Studiował architekturę na tajnej Politechnice Warszawskiej. Związał się z konspiracyjną Grupą „Płomienie”. Był członkiem Szarych Szeregów jako członek hufca „Południe” pod dowództwem Jana Bytnara, a następnie trafił do Kedywu Armii Krajowej.

Uczestniczył w kilku akcjach zbrojnych, między innymi w ataku na niemiecki pociąg na trasie Tłuszcz-Urle. Wiosną 1944 roku ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Piechoty Agricola. W czerwcu odbył szkolenie wojskowe w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem.

W powstaniu warszawskim walczył w szeregach batalionu „Zośka”. Brał udział w walkach o wolskie cmentarze. Poległ 8 sierpnia na terenie cmentarza ewangelickiego. Jego brat Jan Wuttke także zginął w powstaniu we wrześniu 1944 roku na Górnym Czerniakowie.

Bitwa pod Żurawnem

Bitwa pod Żurawnem

Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Bohdan Wroński

Bohdan Wroński

System macOS Mojave

System macOS Mojave

System iPadOS

System iPadOS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna