Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Sublime Text

sobota,

Sublime Text

Dokładnie dwanaście lat temu wydano pierwszą wersję edytora Sublime Text.

Sublime Text to niewielki, dostępny dla kilku systemów operacyjnych i zawierający bogatą funkcjonalność edytor tekstu. Jest on przeznaczony głównie dla programistów edytujących kod źródłowy. Mimo rozbudowanej funkcjonalności charakteryzuje go stosunkowo duża prostota i minimalistyczny interfejs. Aby maksymalnie wykorzystać miejsce na ekranie, okno edytora można podzielić na kilka części, w standardowej opcji możliwe jest jednoczesne przeglądanie czterech plików. Program jest wysoce konfigurowalny, można go dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika. Zaimplementowany mechanizm wtyczek pozwala poszerzać możliwości aplikacji.

Program został napisany w językach C++ i Python. Można go pobrać oraz używać za darmo, jednak autor edytora zaznacza, że wersja niezarejestrowana pobrana bezpłatnie jest przeznaczona wyłącznie do testów. Aktualna cena wynosi 80 dolarów, co nie jest wygórowanym kosztem dla osób wykorzystujących to narzędzie w celach komercyjnych.

Sublime Text wspiera wiele języków programowania, m.in. C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, Tcl, XML. Jeśli jest to potrzebne, można poszukać rozszerzenia dla innego języka lub wykonać je samodzielnie. Sublime Text pozwala użytkownikowi kompilować programy, jednak wymaga to obecności w systemie odpowiednich dla danego języka narzędzi i w niektórych przypadkach dostosowania konfiguracji. Skompilowany program można uruchomić bez konieczności opuszczania edytora.

Historia projektu zaczęła się w listopadzie 2007 roku. Twórcą Sublime Text jest Jon Skinner. 18 stycznia 2008 roku ukazała się pierwsza wersja edytora dostępna jedynie dla systemu Windows. Druga wersja programu ukazała się 1 lipca 2011 roku i przyniosła wsparcie także dla systemów OS X oraz Linux. Aktualna wersja to Sublime Text 3, który jest dostępny od 13 września 2017 roku.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna