Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Staże zagraniczne dla uczniów

środa,

Staże zagraniczne dla uczniów

Zachęcamy uczniów klas trzecich technikum do zgłoszenia się na staże zagraniczne realizowane w ramach projektu „Zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego”. Skorzystajcie z szansy! Udział w projekcie to niepowtarzalna szansa na odbycie bezpłatnego czterotygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii co pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz da możliwość zapoznania się z zagranicznym modelem pracy w danej branży. Wyjazd pozwoli także na poznanie języka hiszpańskiego oraz doskonalenie języka angielskiego i poznanie języka hiszpańskiego.

Uczniowie naszej szkoły z klas trzecich uczący się zawodów technik pojazdów samochodowych oraz technik informatyk odbędą staże w kwietniu/maju 2021 roku w Walencji lub Alicante. Staże klas trzecich technikum przetwórstwa mleczarskiego oraz technikum organizacji reklamy będą miały miejsce w maju/czerwcu 2021 roku w Granadzie lub Alicante.

Warunki rekrutacji

Wymagania formalne:

  • złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami,
  • dobry stan zdrowia,
  • zgoda rodziców na wyjazd.

Kryteria punktowe

Kryteria opisane są w regulaminie rekrutacji oraz formularzu rekrutacyjnym.

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział przed wyjazdem w obowiązkowym przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym i językowym.Formularz zgłoszeniowy należy złożyć wraz z załącznikami do Dyrektora szkoły.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 19 października 2020 roku (godz. 14.00).

Dokumenty do pobrania

Druk formularza zgłoszeniowego jest dostępny:

  • u Dyrektora;
  • na stronie internetowej szkoły;
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.
Ubuntu

Ubuntu

Staże zagraniczne dla uczniów

Staże zagraniczne dla uczniów

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Zapewnienie minimalnej responsywności tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Przestarzałe atrybuty tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Wprowadzenie do tabel HTML

Domyślne style CSS dla tabel

Domyślne style CSS dla tabel

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna