Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Rudolf Dreszer

czwartek,

Rudolf Dreszer

Dziś mija rocznica urodzin generała brygady Wojska Polskiego, uczestnika dwóch wojen światowych, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Rudolf Eugeniusz Dreszer urodził się 27 lutego 1891 roku w Grodzisku Mazowieckim. Był uczniem Gimnazjum Rządowego w Częstochowie. Z a udział w strajku szkolnym w 1905 roku został wydalony z tej placówki. Naukę kontynuował w prywatnym Gimnazjum Polskim w Częstochowie. W czasach szkolnych działał w Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość”. W latach 1909–1914 studiował na wydziale elektrycznym belgijskiej Politechniki w Liège.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej jako mieszkaniec zaboru rosyjskiego został wcielony do carskiej armii. Po rewolucji w Rosji dołączył do I Korpusu Polskiego. Jesienią 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W okresie międzywojennym był zawodowym oficerem, służył w kilku jednostkach kawalerii. W 1938 roku otrzymał awans do stopnia generała brygady.

Podczas kampanii wrześniowej początkowo dowodził Grupą Operacyjną w składzie Armii „Prusy”, później trafił do Armii „Małopolska”. Po przegranej wojnie obronnej przedostał się do Francji, gdzie objął dowództwo 4. Dywizji Piechoty. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii. Do 1941 roku był dowódcą 5. Brygady Kadrowej Strzelców. Później pozostawał bez przydziału. Na początku 1942 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Po wojnie wyjechał do Kanady. Zmarł 22 października 1958 w Waszyngtonie.

Antoni Siudak

Antoni Siudak

Badanie dostępności tekstów

Badanie dostępności tekstów

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Składowe RGB

Składowe RGB

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna