Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Robert Baden-Powell

sobota,

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell był twórcą i założycielem skautingu. Dzisiaj mija rocznica jego urodzin.

„Celem wychowania skautowego jest podniesienie poziomu przyszłych, obywateli, szczególnie pod względem charakteru i zdrowia; zastąpienie samolubstwa służbą dla bliźnich, usprawnienie chłopców pod względem moralnym i fizycznym, aby mogli pełnić służbę bliźnim”

–– Robert Baden-Powell.

Urodził się 22 lutego 1857 roku w Londynie. Od 1876 do 1910 roku służył w kolonialnej armii brytyjskiej w Indiach i Afryce. Właściwie przez całe dorosłe życie był związany z wojskiem – po zakończeniu czynnej służby prowadził szkolenia dla żołnierzy. W armii osiągnął stopień generała.

Bi-Pi

Po powrocie do Wielkiej Brytanii w 1902 roku zorientował się, że jego książka, „Aids to scouting” (Wskazówki do wywiadów) przeznaczona dla żołnierzy z ciekawością jest czytana przez młodzież. W sierpniu 1907 zorganizował obóz doświadczalny dla chłopców na wyspie Brownsea, gdzie udoskonalił swoje pomysły. Wprowadził m.in. system zastępów, którego inspiracją była obserwacja rodzin, gdzie starszy brat opiekował się grupą młodszego rodzeństwa. W 1908 roku opublikował książkę „Skauting dla chłopców”. Składała się ona z gawęd-rozdziałów. Jest to podstawowy podręcznik dla skautów na świecie. Już w 1909 roku Andrzej Małkowski przetłumaczył książkę na język polski. Przyczyniła się ona do powołania skautingu na ziemiach polskich. Organizacje skautowe przygotowały młodzież do walki o niepodległość Polski.

Wielkie zainteresowanie czytelników książką spowodowało, że Bi-Pi całkowicie poświęcił się skautingowi. Brytyjska organizacja w 1910 roku liczyła 100 tysięcy skautów. Według Baden-Powella skauting to szkoła wychowania obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, która uzupełnia luki wychowania szkolnego przez rozwijanie charakteru, zdrowia i sprawności. Przyznawał się do czerpania pomysłów ze zwyczajów różnych ludów, np. od Japończyków i Indian. Korzystał z koncepcji filozofów i uczonych oraz reguł średniowiecznych zakonów. Uważał, że podobny ruch dla dziewcząt powinny prowadzić kobiety. W 1910 roku poprosił o pomoc swoją siostrę Agnes Baden-Powell. Kiedy zawarł związek małżeński z Olave St Clair Soames, jego żona dołączyła do pracy.

Na pierwszym Jamboree – zjeździe skautów w 1920 roku został wybrany Naczelnym Skautem Świata. W 1930 roku jego żona otrzymała tytuł Naczelnej Skautki Świata. Rozwój organizacji skautów był bardzo dynamiczny, w 1922 roku liczba członków przekroczyła milion w 32 krajach, w 1939 było ich 3,3 miliona.

Robert Baden-Powell zmarł 8 stycznia 1941 roku.

Antoni Siudak

Antoni Siudak

Badanie dostępności tekstów

Badanie dostępności tekstów

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Składowe RGB

Składowe RGB

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna