Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pomnik Powstania Warszawskiego

poniedziałek,

Pomnik Powstania Warszawskiego

W polskiej stolicy wzniesiono monumentalny pomnik ku czci bohaterów powstania warszawskiego.

Już w 1945 roku Biuro Odbudowy Stolicy ogłosiło konkurs na projekt pomnika, jednak inicjatywa zakończyła się niepowodzeniem. Podczas rządów komunistów w Polsce próby utrwalania pamięci powstania warszawskiego spotykały się z oporem władz. Po fali sierpniowych strajków w 1980 roku i powstaniu NSZZ „Solidarność” władze nico osłabiły swój kurs. W 1981 roku powołano Społeczny Honorowy Komitet Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego i ogłoszono konkurs na jego projekt. Niestety, wprowadzenie stanu wojennego zablokowało budowę.

Pomnik Powstania Warszawskiego został odsłonięty 1 sierpnia 1989 roku, w czterdziestą piątą rocznicę wybuchu powstania. Jego projektantem był profesor Wincenty Kućma. Monument znajduje się na wschodniej stronie placu Krasińskich w Warszawie. W jego pobliżu znajdował się właz do kanału, przez który w 1944 roku powstańcy i ludność cywilna ewakuowali się ze Starego Miasta.

Wincenty Kućma

W 1962 roku ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego najbardziej znane dzieła to rzeźby monumentalne, jednak Wincenty Kućma zajmuje się także małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, projektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń. Jego najbardziej znane dzieła to:

  • Pomnik Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
  • Pomnik Poległym w Obronie Ojczyzny w Częstochowie.
  • Pomnik Powstania Warszawskiego w Warszawie.
  • Pomnik Armii Krajowej w Kielcach.
  • Serce Macedonii (Macedonia).
  • Łuny dymów krematoryjnych oraz Epitafium w Oświęcimiu.
Bitwa pod Żurawnem

Bitwa pod Żurawnem

Stanisław Sosabowski

Stanisław Sosabowski

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Bohdan Wroński

Bohdan Wroński

System macOS Mojave

System macOS Mojave

System iPadOS

System iPadOS

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna