}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Dekret o ordynacji wyborczej

sobota,

Dekret o ordynacji wyborczej

Sto dwa lata temu Józef Piłsudski podpisał „Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego”. Dzień później, 29 listopada, opublikowano „Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa o wyborach do Sejmu Ustawodawczego”, który określił datę wyborów na 26 stycznia 1919 roku.

Ordynacja wyborcza została przygotowana przez rząd ludowy Jędrzeja Moraczewskiego. W jej myśl prawo do wybierania posłów mieli wszyscy obywatele, którzy do dnia ogłoszenia wyborów ukończyli 21 lat. Kandydatem mógł zostać każdy, kto miał czynne prawo wyborcze. Oznaczało to przyznanie pełnych praw wyborczych kobietom.

Zgłoszenie kandydata wymagało zebrania 50 podpisów wyborców zamieszkałych w okręgu wyborczym. W Sejmie Ustawodawczym miało zasiadać 513 posłów.

Załącznik do ordynacji określał okręgi wyborcze dla obszarów:

  • Królestwa Polskiego i Okręgu Białostockiego (34 okręgi wyborcze, 241 mandatów);
  • Śląska Cieszyńskiego (2 okręgi wyborcze, 11 mandatów);
  • Galicji (10 okręgów wyborczych, 69 mandatów);
  • Galicji wschodniej (13 okręgów wyborczych, 93 mandaty);
  • Zaboru pruskiego (11 okręgów wyborczych, 112 mandatów).

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna