Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym

czwartek,

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym

W komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 roku określono materiały i przybory pomocnicze, z których można korzystać na egzaminie maturalnym w 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem źródłowym.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Ewentualne rysunki wykonywane są również długopisem, nie wykorzystuje się ołówka.

Jako „kalkulator prosty” w poniższej tabeli rozumie się kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. W przypadku określenia „zdający lub szkoła”, o tym, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne, abiturientów informuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły).

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo / fakultatywnie Zapewnia
biologia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
chemia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
fizyka linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki obowiązkowo szkoła
geografia linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia sztuki lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
historia muzyki odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
informatyka kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
język polski słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język białoruski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język litewski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język ukraiński słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polskołemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
język łaciński i kultura antyczna słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
matematyka linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty obowiązkowo zdający lub szkoła
wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła
wiedza o społeczeństwie kalkulator prosty fakultatywnie zdający lub szkoła
Narysuj Pacmana

Narysuj Pacmana

Konwersja jednostek miary kąta

Konwersja jednostek miary kąta

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Efekt Zebra w arkuszu Google

Efekt Zebra w arkuszu Google

Wykres w arkuszu Google

Wykres w arkuszu Google

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna