Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Leopold Krizar

piątek,

Leopold Krizar

Dziś mija rocznica urodzin podpułkownika piechoty Wojska Polskiego, uczestnika dwóch wojen światowych, cichociemnego, kawalera Orderu Virtuti Militari.

Leopold Krizar urodził się 30 października 1896 roku w Miliowie na Bukowinie. W 1916 roku w Wiedniu zdał egzamin dojrzałości. Jako mieszkaniec Austro-Węgier został powołany do armii austriackiej. Ukończył szkołę oficerską i uzyskał stopień podporucznika. Podczas walk na froncie włoskim został ranny. Krótko przebywał w niewoli ukraińskiej.

Wstąpił do Wojska Polskiego. W szeregach 3. Pułku Piechoty Legionów wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za zasługi bojowe otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari. W okresie międzywojennym był oficerem zawodowym. W 1938 roku uzyskał awans do stopnia majora. Podczas kampanii wrześniowej dowodził batalionem w Ośrodku Zapasowym 25. Dywizji Piechoty. Po sowieckiej agresji na Polskę przekroczył granicę polsko-rumuńską i został internowany.

W marcu 1940 roku zameldował się we Francji. Otrzymał przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Brał udział w kampanii norweskiej, walczył m.in. pod Narvikiem. Po powrocie macierzystej jednostki do Francji brał udział w walkach w Bretanii. W czerwcu 1940 roku został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie początkowo służył jako kierownik szkolenia piechoty w Centrum Wyszkolenia Piechoty. Latem 1942 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

W 1943 roku zgłosił się do służby w kraju. 27 sierpnia 1943 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. Był zastępcą komendanta, a następnie komendantem ośrodka szkolenia cichociemnych funkcjonującego jako Baza Nr 10 „Impundent”. W nocy z 16 na 17 października 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Poldek 1” z włoskiego lotniska Campo Casale w okolicach Brindisi odleciał samolot Liberator KH-151 GR-S. Na jego pokładzie znaleźli się cichociemni: major Jerzy Emir-Hassan „Turek 2”, podpułkownik Leopold Krizar „Czeremosz”, kapral Aleksander Makagonow „Wschód”, porucznik Bruno Nadolczak „Piast”, podporucznik Stefan Przybylik „Gruch” oraz pułkownik Roman Rudkowski „Rudy”. Maszyna kierowała się nad okupowaną Polskę.

Skoczków przyjęła zapasowa placówka odbiorcza „Newa” kilkanaście kilometrów Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas operacji zaginął pułkownik Leopold Krizar. Jego zwłoki odnaleziono kilka dni później, zginął śmiercią spadochroniarza.

Artykuł: Funkcjonowanie jednostek oświaty

Funkcjonowanie jednostek oświaty

Artykuł: Kontrola poprawności danych

Kontrola poprawności danych

Artykuł: Usprawnienie obsługi danych z formularza

Usprawnienie obsługi danych z formularza

Artykuł: PHP: Tablice wielowymiarowe

PHP: Tablice wielowymiarowe

Artykuł: Raspberry Pi

Raspberry Pi

Artykuł: Wacław Iwaszkiewicz

Wacław Iwaszkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna