Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Konrad Suwalski

sobota,

Konrad Suwalski

Dziś mija rocznica urodzin żołnierza oddziałów partyzanckich Armii Krajowej.

Konrad Zygmunt Suwalski urodził się 18 stycznia 1917 roku w Bolesławiu niedaleko Olkusza. Przed wybuchem drugiej wojny światowej zamieszkał w Ćmielowie w okolicach Ostrowca Świętokrzyskiego. Podczas okupacji hitlerowskiej, jesienią 1942 roku zorganizował oddział Narodowej Organizacji Wojskowej. Po scaleniu NOW z Armią Krajową formacja Suwalskiego stała się jednym z pierwszych oddziałów partyzanckich na Kielecczyźnie.

W 1944 roku za samowolnie podejmowane działania przeciw Armii Ludowej Konrad Suwalski został przeniesiony pod komendę kapitana Eugeniusza Kaszyńskiego. W sierpniu 1944 roku w szeregach 2 Pułku Piechoty Legionów próbował przedostać się do walczącej Warszawy. Po rozwiązaniu Armii Krajowej wrócił do Ćmielowa. Nie ujawnił się przed komunistycznymi służbami.

27 kwietnia 1945 roku podczas pobytu w Kielcach został rozpoznany i zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Przeszedł brutalne śledztwo. 11 lipca 1945 roku Wojskowy Sąd Okręgowy w Łodzi na sesji wyjazdowej w Kielcach skazał go na karę śmierci. Na wykonanie wyroku oczekiwał w kieleckim więzieniu. W nocy z 4 na 5 sierpnia 1945 roku oddział pod dowództwem Antoniego Hedy „Szarego” rozbił więzienie w Kielcach i uwolnił ponad trzystu więźniów. Konrad Suwalski pozostał w celi, ponieważ żołnierze „Szarego” zużyli wcześniej wszystkie materiały wybuchowe i nie mogli sforsować krat celi śmierci. Wyrok wykonano 10 sierpnia 1945 roku na cmentarzu żydowskim na Pakoszu w Kielcach.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna