Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jadwiga Bobińska

piątek,

Jadwiga Bobińska

Dziś mija rocznica śmierci inżyniera chemii, członkini Armii Krajowej odznaczonej Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Jadwiga Bobińska urodziła się 15 października 1902 roku w Będzinie. Po przeprowadzce rodziców do Piotrkowa Trybunalskiego uczyła się w miejscowym gimnazjum Nauczycielstwa Szkół Średnich. W 1920 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczęła studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera chemii przez dwa lata pracowała na macierzystej uczelni. Od 1928 roku pracowała w Instytucie Przeciwgazowym.

Po klęsce wrześniowej dołączyła do ruchu oporu. Początkowo kierowała komórką łączności z kobiecym oddziałem więzienia na Pawiaku. W latach 1942–1943 pracowała w laboratorium bakteriologiczno-toksykologicznym przy Pracowni Środków Sabotażowo-Dywersyjnych, gdzie zajmowała się produkcją materiałów wybuchowych, zapalających oraz środków toksycznych na potrzeby polskiego podziemia. Stosowano je do dywersji i sabotażu gospodarczego.

13 kwietnia 1943 roku została zatrzymana podczas przenoszenia materiałów chemicznych. Osadzono ją na Pawiaku. Przeszła brutalne śledztwo w warszawskim gestapo, jednak nie ujawniła żadnych informacji. 29 maja 1943 roku została rozstrzelana w ruinach warszawskiego getta. Wraz z nią zginęło ponad pięćset osób przewiezionych z Pawiaka. Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Adam Trybus

Adam Trybus

Władysław Klimowicz

Władysław Klimowicz

Władysław Bruliński

Władysław Bruliński

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Generał Bronisław Prugar-Ketling

Artur Linowski

Artur Linowski

Maciej Kalenkiewicz

Maciej Kalenkiewicz

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna