Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Hymn Polski

wtorek,

Hymn Polski

„I z dziecinną radością pociągnął za sznurek,
By stary Dąbrowskiego usłyszeć mazurek”

–– Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, księga I.

Od 26 lutego 1927 roku „Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Utwór z 1797 roku nazywany „Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech” powstał w mieście Reggio nell'Emilia na terenie obecnych północnych Włoch. Słowa napisał Józef Wybicki. Melodia została oparta o motywy ludowego mazurka, jej autor pozostaje nieznany. Kiedy powstawał „Mazurek Dąbrowskiego”, Polski nie było na mapie Europy. Pieśń cieszyła się ogromną popularnością wśród legionistów już od pierwszego wykonania.

„Polski hymn kojarzy mi się przede wszystkim ze zwycięstwem. Na pewno każdy sportowiec potwierdzi moje słowa”

–– Adam Małysz.

Pierwsza zwrotka hymnu nawiązuje do rozbioru Polski. Kiedy terytorium Rzeczypospolitej zostało podzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię, wielu polskich żołnierzy wyemigrowało do Francji i Włoch. Generał Jan Henryk Dąbrowski w porozumieniu z Francuzami utworzył Legiony Polskie. Legioniści mieli nadzieję, że z pomocą Napoleona Bonaparte przywrócą niepodległą Polskę. W utworze znajdziemy nawiązanie do spektakularnego desantu wojsk pod dowództwem Stefana Czarnieckiego na zajętą przez Szwedów wyspę Als. Później „dla ojczyzny ratowania” polscy żołnierze musieli „wrócić się przez morze”, aby wziąć udział w walkach z Rosją.

Basia, która występuje w tekście to według niektórych historyków Barbara Chłapowska – wybranka serca generała Dąbrowskiego. Jej ojcem był generał Ksawery Chłapowski. Czwarta zwrotka z oryginalnego rękopisu Wybickiego nie jest obecna we współczesnym hymnie. Wybicki doradza, że warunkiem zwycięstwa z zaborcami jest ogólnonarodowa zgoda.

„Mazurek Dąbrowskiego” towarzyszył Polakom w czasie zrywów niepodległościowych, bitew i innych wydarzeń historycznych. Krzepił serca, dodawał otuchy i wiary oraz jednoczył naród. Już na początku 1798 roku był znany we wszystkich zaborach. Pieśń śpiewali polscy zesłańcy i emigranci.

„Słyszałem już wiele hymnów narodowych, ale prawda jest taka, że tym który najbardziej mi się podoba, jest hymn Polski. Przede wszystkim z powodu takiej małej rzeczy. Wydaje mi się, że muzyka, dźwięk jest bardzo piękny. Najważniejsze jednak jest to, że kiedy jest odśpiewany a capella, ta energia, pasja, którą wszyscy wkładają w jego śpiewanie jest niesamowita. Za każdym razem gdy go słyszę, mam gęsią skórkę”

–– Daniel Castellani, trener polskich siatkarzy w latach 2009-2010.

Polski hymn wywarł wpływ na inne pieśni narodowe:

  • chorwacka pieśń „Jeszcze Chorwacja nie umarła” z 1833 roku;
  • początek „Jeszcze nie umarła Ukraina” w ukraińskim hymnie narodowym z 1863 roku;
  • pieśń Łużyczan „Jeszcze Łużyce nie zginęły” z 1845 roku;
  • słowacka pieśń „Hej, Slováci, ešte naša slovenská reč žije”.

Tekst „Mazurka Dąbrowskiego” według rękopisu Józefa Wybickiego.

Jeszcze Polska nie umarła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
szablą odbijemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski
do Polski z ziemi włoski
za Twoim przewodem
złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
wracał się przez morze
dla ojczyzny ratowania
po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
będziem Polakami
dał nam przykład Bonaparte
jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiędzie,
gdy jąwszy pałasza,
hasłem wszystkich zgoda będzie
i ojczyzna nasza.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
mówi zapłakany:
„słuchaj jeno, pono nasi
biją w tarabany”.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli
mamy Racławickie Kosy,
Kościuszkę, Bóg pozwoli”.
Artykuł: Zmiana typu pola formularza

Zmiana typu pola formularza

Artykuł: Znacznik label

Znacznik label

Artykuł: Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Ukrywanie danych wprowadzanych do formularza

Artykuł: Element input typu password

Element input typu password

Artykuł: Zdradziecka ósemka

Zdradziecka ósemka

Artykuł: MS Piłsudski

MS Piłsudski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna