}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Edmund Marynowski

wtorek,

Edmund Marynowski

107 lat temu urodził się oficer Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, kapitan lotnictwa, cichociemny, uczestnik powstania warszawskiego.

Edmund Marynowski przyszedł na świat 14 stycznia 1913 roku w Warszawie. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną z Wydziałem Lotniczym i Samochodowym w Warszawie. W 1933 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął odbywanie służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Wkrótce przeniósł się do Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Po przejściu do rezerwy pracował w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa.

We wrześniu 1939 roku po ewakuacji Instytutu, 17 września przeszedł do Rumunii. Na początku 1940 roku dotarł do Francji, gdzie służył w Polskich Siłach Powietrznych. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii otrzymał przydział do Polskiej Szkoły Pilotów. Zgłosił się do służby w kraju i odbył odpowiednie przeszkolenie. 15 grudnia 1943 roku został zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej.

Nocą z 27 na 28 kwietnia 1944 roku w ramach operacji lotniczej „Weller 21” został zrzucony ze spadochronem w okolicach Lublina. Wśród skoczków spadochronowych odebranych przez placówkę odbiorczą „Koza” w okolicach miejscowości Bychawka niedaleko Lublina znaleźli się także pułkownik Jan Biały „Kadłub”, major Jerzy Iszkowski „Orczyk” oraz major Bronisław Lewkowicz „Kurs”. Przybysze z Anglii dostarczyli ponad trzysta sześćdziesiąt tysięcy dolarów przeznaczonych na działalność bieżącą Armii Krajowej.

Po aklimatyzacji otrzymał przydział na stanowisko oficera nadzoru technicznego Bazy Lotniczej „Łużyce” Obszaru Warszawskiego AK. Wiosną 1944 roku objął dowództwo kompanii „Jur”. W szeregach batalionu „Zaremba-Piorun” walczył w powstaniu warszawskim. Po kapitulacji powstania dostał się do niewoli i trafił do obozu jenieckiego. Pod koniec 1945 roku został uwolniony przez oddziały amerykańskiej armii. Pod konie czerwca zameldował się w Londynie. Po demobilizacji emigrował do Kanady, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Zmarł 9 czerwca 2014 roku w Sun City West w stanie Arizona.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna