Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

DansGuardian

wtorek,

DansGuardian

14 stycznia 2001 roku opublikowano pierwszą wersję dostępnego nieodpłatnie filtra treści DansGuardian.

W wielu sieciach komputerowych zachodzi potrzeba filtrowania treści. Może to dotyczyć np. szkół. Istnieje co najmniej kilka sposobów rozwiązania takiego problemu, a jednym z nich jest stosowanie narzędzi takich jak DansGuardian. DansGuardian działa w połączeniu z serwerem proxy. Treści filtrowane są na podstawie kilku parametrów, a kontrola dotyczy zawartości stron internetowych. Na podstawie znalezionych słów lub fraz przyznawana jest ustalona liczba punktów. W zależności od konfiguracji filtra przekroczenie pewnej wartości powoduje zablokowanie strony.

DansGuardian może także korzystać z predefiniowanej listy zakazanych stron, jednak należy tę opcję traktować jako dodatkową, ponieważ codziennie powstają nowe strony. Gotowe listy stron do wykorzystania w programi dostępne są w Internecie. Filtr daje możliwość analizy poczynań użytkowników, w logach zapisuje informacje na temat historii zablokowanych zasobów, takie jak adres strony, data i godzina, adres IP użytkownika itd. DansGuardian został zastosowany w roli silnika filtrującego w kilku komercyjnych projektach.

DansGuardian działa po stronie serwera, dlatego nie wymaga instalacji na stacjach roboczych. System operacyjny na urządzeniu klienckim nie ma znaczenia. Z uwagi na wymagany serwer pośredniczący sprawdzi się lepiej w większych sieciach. Jest także stosunkowo trudny w konfiguracji.

Obecnie DansGuardian nie jest już rozwijany. Jedną z jego kontynuacji jest e2guardian.

Rudolf Dreszer

Rudolf Dreszer

Aleksander Arkuszyński

Aleksander Arkuszyński

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna