Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Alicja Jadwiga Kotowska

piątek,

Alicja Jadwiga Kotowska

Dziś przypada rocznica urodzin członkini Polskiej Organizacji Wojskowej, siostry zakonnej, nauczycielki, błogosławionej Kościoła katolickiego.

Alicja Kotowska urodziła się jako Maria Jadwiga Kotowska 20 listopada 1899 roku w Warszawie. Była trzecim dzieckiem z siedmiorga rodzeństwa. W rodzinnym mieście ukończyła gimnazjum. W 1918 roku zdała egzamin dojrzałości i rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Jesienią wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku, kiedy wojska bolszewickie dotarły pod Warszawę, udała się na front jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża. Po wielu latach, w 1932 roku za niesienie pomocy na froncie została odznaczona krzyżem Polonia Restituta.

Jako studentka zetknęła się ze Zgromadzeniem Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego — siostrami zmartwychwstankami. Na trzecim roku przerwała studia i wstąpiła do klasztoru, gdzie otrzymała imię zakonne Alicja. Po odbyciu nowicjatu w 1924 roku została skierowana do wspólnoty sióstr w Warszawie i podjęła studia, tym razem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. W 1929 roku obroniła pracę magisterską z chemii. Podjęła pracę jako nauczycielka, m.in. w gimnazjum zmartwychwstanek na Żoliborzu. Po zdaniu egzaminu państwowego została dyplomowanym nauczycielem szkół średnich.

W 1934 roku została dyrektorem Prywatnej Szkoły Powszechnej i Żeńskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego w Wejherowie. Oznaczało to także kierowanie prywatnym przedszkolem i internatem dla dziewcząt. Placówka borykała się z problemami finansowymi i Rada Miasta Wejherowa postanowiła przekazać ją Zgromadzeniu Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Wysiłki siostry Alicji przyniosły efekty, w 1936 roku szkoła uzyskała prawa szkoły państwowej. Siostry zmartwychwstanki wychowywały młodzież w duchu patriotycznym i religijnym.

Po wybuchu drugiej wojny światowej i zajęciu Wejherowa przez Niemców w Wejherowie zlikwidowano szkołę i zakład sióstr zmartwychwstanek. Rozpoczęły się aresztowania Polaków. W październiku matka jednej z uczennic ostrzegła siostrę Alicję przed grożącym jej aresztowaniem i próbowała bezskutecznie namówić ją na ucieczkę. 24 października 1939 roku Alicja Kotowska została aresztowana przez gestapo. Była przetrzymywana w więzieniu w Wejherowie. 11 listopada 1939 roku widziano ją po raz ostatni. Była wśród więźniów ładowanych na ciężarówki, trzymała za ręce grupkę przestraszonych dzieci żydowskich. Została rozstrzelana prawdopodobnie tego samego dnia w lasach Piaśnicy Wielkiej. W miejscu tym w latach 1939–1940 zginęło ponad dziesięć tysięcy Polaków.

Jej ciała nigdy nie odnaleziono, jednak w czasie prowadzonych po wojnie ekshumacji znaleziono różaniec, jaki nosiły siostry zmartwychwstanki. 13 czerwca 1999 roku siostra Alicja Kotowska została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników, ofiar drugiej wojny światowej.

Artykuł: Arm Holdings

Arm Holdings

Artykuł: Podstawowe style CSS dla formularza

Podstawowe style CSS dla formularza

Artykuł: Powstanie zabajkalskie

Powstanie zabajkalskie

Artykuł: JS: Obsługa kółka myszy

JS: Obsługa kółka myszy

Artykuł: Rocznica urodzin Stanisława Skalskiego

Rocznica urodzin Stanisława Skalskiego

Artykuł: Tadeusz Karnkowski

Tadeusz Karnkowski

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna