Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Walki na linii Sanu

środa,

Walki na linii Sanu

W dniach 9–11 września 1939 roku polscy żołnierze na linii Sanu próbowali zatrzymać niemiecką ofensywę.

Na początku drugiego tygodnia wojny polskie oddziały kierujące się w stronę Sanu toczyły ciężkie walki odwrotowe. Pomiędzy ich szeregami dochodziło do powstawania luk, z których bezlitośnie korzystał przeciwnik. 9 września sztab Armii „Małopolska” otrzymał rozkaz ze Sztabu Głównego, który kategorycznie nakazywał utrzymanie ogólnej linii Jarosław–Przemyśl aż do granicy węgierskiej. Jednocześnie dokonano przerzutu 35. i 38. Dywizji Piechoty oraz Grupy Grodzieńskiej pułkownika Bohdana Hulewicza, które wzmocniły tyły tego rejonu.

W stronę odcinka między Jarosławiem a Przemyślem kierował się cały niemiecki XXII Korpus Armijny generała Kleista. Oddziały Wehrmachtu zmierzające na Lwów chciały wykorzystać lukę w polskich pozycjach w rejonie Radymna. W tym miejscu 10 września niemieckie oddziały zmotoryzowane przeprawiły się przez San. W rejon ten dotarły polskie oddziały 10. Brygady Kawalerii pułkownika Stanisława Maczka oraz Grupy „Jarosław” podpułkownika Jana Wójcika. Początkowo odrzucono Niemców na pozycje wyjściowe, jednak ich przewaga była znaczna i Polacy nie mieli szans w walce o przeprawę. Niemcy przeprawili się w innym miejscu, co groziło oskrzydleniem i zmusiło polskich żołnierzy do odwrotu.

Na innych odcinkach obrony sytuacja wyglądała podobnie. Polacy nie byli w stanie wykorzystać naturalnej linii obrony. Wróg miał zdecydowaną przewagę liczebną i techniczną. Polscy dowódcy nie dysponowali łącznością, a ich działania podejmowane pod naporem wroga w tej fazie konfliktu były improwizowane, co czasami prowadziło do błędów operacyjnych. Do zajętego przez Niemców Radymna wciąż przyjeżdżały pociągi wypełnione rezerwistami, którzy natychmiastowo trafiali do niewoli.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna