Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Tadeusz Stocki

wtorek,

Tadeusz Stocki

Dziś mija rocznica śmierci majora Wojska Polskiego i Armii Krajowej, cichociemnego, więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych.

Tadeusz Stocki urodził się 31 sierpnia 1902 roku w Turobinie. Uczył się w Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W 1920 roku przerwał naukę, aby walczyć z bolszewikami. Był żołnierzem kompanii karabinów maszynowych 201. Ochotniczego Pułku Piechoty Dywizji Ochotniczej. W 1924 roku zdał egzamin dojrzałości. Postanowił zostać zawodowym żołnierzem. Ukończył kursy w Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej oraz Oficerskiej Szkole Inżynierii. W 1928 roku otrzymał stopień podporucznika i przydział do 7. Batalionu Saperów w Poznaniu. Pod koniec lat trzydziestych ukończył studia w Wyższej Szkole Intendentury w Warszawie. Jego ostatnim przedwojennym przydziałem było stanowisko kierownika Referatu Rachunkowo-Budżetowego w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr IV w Łodzi.

Podczas kampanii wrześniowej służył w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr IV w Łodzi, a po jego rozwiązaniu trafił do Szefostwa Intendentury Sztabu Naczelnego Wodza. 18 września razem z całym sztabem przekroczył granicę polsko-rumuńską. Po ucieczce z internowania przedostał się do Francji. Pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych w Paryżu jako referent Wydziału Gospodarczego. W marcu 1940 roku przeniesiono go do Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Niort. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii.

Objął stanowisko kwatermistrza 5. Brygady Kadrowej Strzelców. Zgłosił się do służby w kraju i przeszedł odpowiednie przeszkolenie. W nocy z 2 na 3 października 1942 roku podczas operacji lotniczej „Lathe” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem w kraju znaleźli się kapitan Władysław Szubiński „Dach” oraz porucznik Antoni Jastrzębski „Ugór”. Skoczków na miejsce zrzutu dostarczył samolot HalifaxW-7773 „S” z 138 Dywizjonu RAF, który 2 października wystartował z lotniska Tempsford położonego 75 kilometrów na północ od centrum Londynu. Skoczków odebrała placówka „Osa”, w okolicach miejscowości Mokobody, kilkanaście kilometrów od Siedlec. Teren zabezpieczał oddział Batalionów Chłopskich pod dowództwem Stanisława Ostasa. Operacja przebiegła sprawnie i zgodnie z planem.

Po aklimatyzacji w Warszawie został kierownikiem produkcji sprzętu dywersyjnego na potrzeby Związku Odwetu. Prowadził także szkolenia. Jesienią 1943 roku został przypadkowo zatrzymany podczas łapanki. Był więźniem niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i w Buchenwaldzie. Po wojnie wrócił do Polski, gdzie był szykanowany przez komunistyczne służby. Zmarł 3 grudnia 1993 roku w Warszawie.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna