Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Komputery na księżycu

sobota,

Komputery na księżycu

Pięćdziesiąt lat temu pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca. W programie Apollo 11 uczestniczyły również komputery. Miały mniejszą moc obliczeniową niż dzisiejsze telefony komórkowe.

W misji Apollo 11 wzięły udział dwa komputery. Jednostki nazywane jako „Apollo Guidance Computers” (AGC) były identyczne, jednak wykonywały odrębne zadania. Jeden z nich sterował modułem dowodzenia/serwisowym (Command/Service Module, CSM), drugi umieszczono w module księżycowym (Lunar Module, LM). Moduł księżycowy wykorzystywano do przewozu astronautów z orbity Księżyca na jego powierzchnię i z powrotem. Komputer modułu księżycowego (LM Guidance Computer, LGC) odgrywał dużą rolę w systemie nawigacji. Przetwarzał dane pobierane z radarów, czujników, urządzeń pomiarowych itd., a na podstawie obliczeń wydawał komendy i sygnały dla wielu podsystemów.

Komputer Apollo Guidance Computer zaprojektowano w 1966 roku w Instytucie Technicznym Massachusetts (MIT). Miał kształt prostopadłościanu o wymiarach 61 cm × 32 cm × 17 cm i wadze 32 kilogramów. Do sterowania komputerem używano urządzenia zawierającego wyświetlacz i klawiaturę. Z liter angielskich słów display i keyboard powstała nazwa DSKY. Na klawiaturze DSKY znalazły się klawisze numeryczne i kilka przycisków funkcyjnych. Aby wprowadzić polecenie, użytkownik wprowadzał liczbę odpowiadającą danej funkcji i zatwierdzał ją klawiszem „Verb”. W przypadku wprowadzenia danych, do zatwierdzania służył klawisz „Noun”.

Wacław Pijanowski

Wacław Pijanowski

Stanisław Malczyk

Stanisław Malczyk

Powstanie czortkowskie

Powstanie czortkowskie

Zdzisław Sroczyński

Zdzisław Sroczyński

Franciszek Gruszka

Franciszek Gruszka

Leopold Świkla

Leopold Świkla

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna