Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Powstanie wielkopolskie 1806

środa,

Powstanie wielkopolskie 1806

6 listopada 1806 roku wybuchło jedno z czterech zwycięskich powstań w historii Polski. Obok wydarzeń z przełomu 1086 i 1807 roku były to powstanie wielkopolskie z lat 1918-1919, powstanie sejneńskie z 1919 roku oraz II powstanie śląskie.

Po wybuchu wojny pomiędzy Francją a Prusami wśród mieszkańców Wielkopolski pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości utraconej w efekcie rozbiorów Polski. Napoleon widział korzyści, jakie mógł osiągnąć dzięki wsparciu Wielkopolan. We wrześniu 1806 roku wydał rozkaz formowania legii z żołnierzy polskiego pochodzenia zbiegłych z pruskiej armii. 22 października wysłał generała Jana Henryka Dąbrowskiego z zadaniem stworzenia regularnych oddziałów polskich w Poznaniu. Generał Dąbrowski cieszył się wielkim szacunkiem w Wielkopolsce po swojej wyprawie na te tereny w 1794 roku podczas insurekcji kościuszkowskiej.

6 listopada 1806 roku generał Dąbrowski wraz z Józefem Wybickim przybyli do Poznania. Ich przyjazd przerodził się w wielką manifestację patriotyczną. Wezwali oni Wielkopolan do walki z zaborcą u boku Napoleona. Szlachta przyjęła odezwę Dąbrowskiego i Wybickiego z rezerwą, jednak wśród mieszczan zapanował entuzjazm. W krótkim czasie pod komendą Dąbrowskiego znalazło się około dwudziestu tysięcy żołnierzy pochodzących z całego regionu. Równolegle Józef Wybicki zajmował się budową polskiej administracji.

Walki z udziałem oddziałów Dąbrowskiego ogarnęły Wielkopolskę, ziemię sieradzką, Kujawy, Mazowsze i Pomorze. Jednym z następstw zwycięskiego powstania było utworzenie Księstwa Warszawskiego w 1807 roku.

Parki narodowe w Południowej Afryce

Parki narodowe w Południowej Afryce

Operacja lotnicza „Most 2”

Operacja lotnicza „Most 2”

Jadwiga Bobińska

Jadwiga Bobińska

Bitwa pod Wołodarką

Bitwa pod Wołodarką

Ośmiotysięczniki

Ośmiotysięczniki

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna