Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

niedziela,

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polska i Wielka Brytania 25 sierpnia 1939 roku zawarły traktat sojuszniczy. W niedalekiej przyszłości układ przyniósł Polakom wielkie rozczarowanie.

Umowę podpisali sekretarz spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii lord Edward Halifax oraz ambasador Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński. Układ zawierał osiem punktów jawnych oraz cztery utajnione. Strony zobowiązały się do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji na jedną ze stron. W jawnej części traktatu użyto sformułowania „jedno z mocarstw europejskich”, w pierwszym z utajnionych punktów doprecyzowano, że chodzi o Niemcy. Traktat zawarto na okres pięciu lat, w przypadku braku wypowiedzenia z półrocznym wyprzedzeniem przed upływem tego okresu, miał był automatycznie bezterminowo przedłużony.

Jesienią 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop podczas rozmowy z ambasadorem RP w Berlinie Józefem Lipskim przedstawił szereg żądań Niemiec wobec Polski. Były to m.in. powrót do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk oraz utworzenie korytarza na Pomorzu z eksterytorialną autostradą i linią kolejową. Pod koniec stycznia 1939 roku podczas wizyty w Warszawie Ribbentrop nalegał wobec polskich polityków na przyjęcie żądań. Oficjalną odmowę ich przyjęcia ambasador Lipski przekazał 26 marca. Także w marcu polski ambasador w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński prowadził rozmowy w sprawie ewentualnego zawarcia między Polakami a Brytyjczykami dwustronnej umowy obronnej.

31 marca 1939 roku premier Neville Chamberlain podczas wystąpienia w Izbie Gmin złożył deklarację o pomocy dla Polski wszelkimi koniecznymi środkami w razie zagrożenia jej niepodległości. 6 kwietnia 1939 w trakcie wizyty w Londynie ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka podpisano oficjalne dokumenty będące dwustronną gwarancją bezpieczeństwa. 28 kwietnia Niemcy poinformowały, że wobec umowy polsko-brytyjskiej przestała obowiązywać deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934.

Rozmowy na temat formalnego zawarcia sojuszu polsko-brytyjskiego prowadzono w Londynie od 16 sierpnia 1939 roku. Jego zawarcie nie powstrzymało wybuchu wojny, choć było to zaskoczeniem dla Hitlera, który z tego powodu na kilka dni przesunął wyznaczony na 26 sierpnia termin rozpoczęcia wojny. Ostatecznie Niemcy uznali układ sojuszniczy z Polską za blef Wielkiej Brytanii. Po hitlerowskiej agresji na Polskę, 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak w 1939 roku nie podjęły poważnych działań militarnych wobec Niemiec.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna