Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

niedziela,

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polska i Wielka Brytania 25 sierpnia 1939 roku zawarły traktat sojuszniczy. W niedalekiej przyszłości układ przyniósł Polakom wielkie rozczarowanie.

Umowę podpisali sekretarz spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii lord Edward Halifax oraz ambasador Rzeczypospolitej w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński. Układ zawierał osiem punktów jawnych oraz cztery utajnione. Strony zobowiązały się do udzielenia sobie wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji na jedną ze stron. W jawnej części traktatu użyto sformułowania „jedno z mocarstw europejskich”, w pierwszym z utajnionych punktów doprecyzowano, że chodzi o Niemcy. Traktat zawarto na okres pięciu lat, w przypadku braku wypowiedzenia z półrocznym wyprzedzeniem przed upływem tego okresu, miał był automatycznie bezterminowo przedłużony.

Jesienią 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop podczas rozmowy z ambasadorem RP w Berlinie Józefem Lipskim przedstawił szereg żądań Niemiec wobec Polski. Były to m.in. powrót do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk oraz utworzenie korytarza na Pomorzu z eksterytorialną autostradą i linią kolejową. Pod koniec stycznia 1939 roku podczas wizyty w Warszawie Ribbentrop nalegał wobec polskich polityków na przyjęcie żądań. Oficjalną odmowę ich przyjęcia ambasador Lipski przekazał 26 marca. Także w marcu polski ambasador w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński prowadził rozmowy w sprawie ewentualnego zawarcia między Polakami a Brytyjczykami dwustronnej umowy obronnej.

31 marca 1939 roku premier Neville Chamberlain podczas wystąpienia w Izbie Gmin złożył deklarację o pomocy dla Polski wszelkimi koniecznymi środkami w razie zagrożenia jej niepodległości. 6 kwietnia 1939 w trakcie wizyty w Londynie ministra spraw zagranicznych RP Józefa Becka podpisano oficjalne dokumenty będące dwustronną gwarancją bezpieczeństwa. 28 kwietnia Niemcy poinformowały, że wobec umowy polsko-brytyjskiej przestała obowiązywać deklaracja polsko-niemiecka o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934.

Rozmowy na temat formalnego zawarcia sojuszu polsko-brytyjskiego prowadzono w Londynie od 16 sierpnia 1939 roku. Jego zawarcie nie powstrzymało wybuchu wojny, choć było to zaskoczeniem dla Hitlera, który z tego powodu na kilka dni przesunął wyznaczony na 26 sierpnia termin rozpoczęcia wojny. Ostatecznie Niemcy uznali układ sojuszniczy z Polską za blef Wielkiej Brytanii. Po hitlerowskiej agresji na Polskę, 3 września Wielka Brytania i Francja wypowiedziały Niemcom wojnę, jednak w 1939 roku nie podjęły poważnych działań militarnych wobec Niemiec.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna