Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Pięciu poległych

środa,

Pięciu poległych

Określenie „pięciu poległych” używane jest wobec ofiar rosyjskiego wojska podczas manifestacji patriotycznej w Warszawie odbywającej się 27 lutego 1861 roku. Demonstrację zorganizowali studenci Szkoły Sztuk Pięknych i Akademii Medyko-Chirurgicznej. Rosyjscy żołnierze ostrzelali manifestantów. Zabici zostali:

  • Filip Adamkiewicz – czeladnik krawiecki,
  • Michał Arcichiewicz – uczeń Gimnazjum Realnego,
  • Karol Brendel – robotnik metalowiec,
  • Marceli Paweł Karczewski – ziemianin,
  • Zdzisław Rutkowski – ziemianin.

W obawie przed próbą wykradzenia zwłok przez carską policję ciała ofiar złożono w Hotelu Europejskim. Straż pełnili członkowie Towarzystwa Rolniczego tego dnia obradujący w Warszawie. W hotelu swoją pracownię miał pierwszy zawodowy fotograf w Warszawie – Karol Beyer. Podczas sądowych oględzin zwłok Beyer sfotografował ciała. Fotograf z pięciu zdjęć skomponował tableau pod nazwą „Pięciu poległych”. Było ono masowo powielane i sprzedawane w całym kraju.

Warszawiacy byli bardzo wzburzeni. Aby zachować w mieście spokój, powołano Delegację Miejską, w której składzie znalazło się czternastu ogólnie szanowanych obywateli. Carskie władze obawiały się wybuchu walk powstańczych i początkowo były skłonne do ustępstw. Uzyskano zgodę na uroczysty pogrzeb zabitych. Kilka tygodni później udało się wynegocjować wypuszczenie większości więźniów politycznych z Cytadeli Warszawskiej.

Pogrzeb pięciu poległych stał się wielką manifestacją patriotyczną. Jego uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich zawodów, stanów społecznych i wyznań. Miasto było przystrojone w żałobne kiry, pozamykano sklepy. Msza żałobna odbyła się w kościele św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Ciała złożono w zbiorowej mogile na Cmentarzu Powązkowskim. Postawiony na grobie krzyż zniknął kilka dni później za sprawą rosyjskich władz.

Rosjanie szybko okazali swoje prawdziwe intencje. 3 kwietnia formalnie rozwiązano Delegację Miejską. 8 kwietnia 1861 roku odbyła się demonstracja przeciw rozwiązaniu Towarzystwa Rolniczego. Podczas jej tłumienia przez carskich żołnierzy zginęło sto bezbronnych osób.

Nazwane kolory w HTML 4.01

Nazwane kolory w HTML 4.01

Antoni Siudak

Antoni Siudak

Badanie dostępności tekstów

Badanie dostępności tekstów

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Plany zajęć w szkole dla dorosłych

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna