Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Peter Jay Weinberger

wtorek,

Peter Jay Weinberger

Współtwórca języka AWK, Peter Jay Weinberger, urodził się 6 sierpnia 1942 roku. Litera „W” w nazwie języka pochodzi od jego nazwiska. W 1969 roku uzyskał stopień doktora matematyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Był pracownikiem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Michigan. Jego najbardziej znane osiągnięcia z dziedziny informatyki pochodzą z czasów pracy w Bell Labs.

Peter Weinberger razem z Alfredem V. Aho i Brianem Kernighanem opracował język AWK. Nazwa języka pochodzi od nazwisk twórców. Brał udział w pracach nad kompilatorem kompilator Fortran F77. Obecnie jest pracownikiem firmy Google.

Z jego osobą wiąże się ciekawa historia związana z początkami fotografii cyfrowej, która zaczęła się, kiedy Weinberger został szefem działu badań komputerowych w Bell Labs. Pracownicy działu podczas eksperymentów związanych z obróbką grafiki wykorzystywali najczęściej jego zdjęcie. Nie było to robione ze złośliwych pobudek: „Peter był na tyle nieostrożny, że zostawił swój portret”. Zjawisko to nazwano jako „PJW Face”.

Twarz Weinbergera pojawiała się w wielu nieoczekiwanych miejscach: ściany korytarzy Bell Labs, element schematów w dokumentacji, jako zamiennik niektórych numerów w budynku, maski rozdawane na firmowych imprezach, torty, twarz stylizowana na firmowe logo. Najbardziej zwariowany pomysł współpracowników Weinbergera to próba zamiany w budynku Bell Labs popiersia założyciela firmy Alexandra Grahama Bella na PJW Face 3D. Nie doszło to jednak do skutku. Do tej pory na stronie internetowej Bell Labs znajduje się żartobliwy apel o pomoc w ratowaniu zabytków – twarz Weinbergera została zamalowana podczas remontu.

Polskie stacje polarne

Polskie stacje polarne

Józef Szyfter

Józef Szyfter

Aleksander Zejdler

Aleksander Zejdler

Claude E. Shannon

Claude E. Shannon

Mieczysław Kwarciński

Mieczysław Kwarciński

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna