Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Mirosław Panufnik

poniedziałek,

Mirosław Panufnik

Dzisiaj mija rocznica urodzin polskiego teleelektryka, żołnierza Armii Krajowej, powstańca warszawskiego.

Mirosław Panufnik urodził się 15 kwietnia 1909 roku w Warszawie. Ukończył V Gimnazjum Miejskie. W 1927 roku zdał maturę. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, jednak po roku postanowił'przenieść się na Wydział Teletechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda. W 1935 roku zdobył tytuł elektryka technologa. Już w trakcie studiów pracował amplifikatorni warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia.

Po wybuchu drugiej wojny światowej do kapitulacji stolicy pracował w rozgłośni Polskiego Radia. Od początku okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, w październiku 1939 roku został członkiem służby Zwycięstwu Polski. Pracował w Fabryce Aparatów Elektrotechnicznych Kazimierza Szpotańskiego. Prowadził kursy dla elektromonterów w szkole przyfabrycznej. Powstała ona z inicjatywy członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich i pomagała chronić młodzież przed wywózkami do Niemiec.

Na przełomie 1942 i 1943 roku został przydzielony do Biura Badań Technicznych Wydziału Saperów Komendy Głównej Armii Krajowej. Był kierownikiem referatu studiów sabotażu i dywersji na liniach telekomunikacyjnych. Prowadził liczne szkolenia dla instruktorów i dowódców zespołów dywersyjnych. Równolegle był oficerem do spraw sabotażu pocztowo-telekomunikacyjnego w sztabie Kedywu Okręgu Warszawskiego AK. Latem 1943 roku przeniósł się do Biura Badań Technicznych, z którego ramienia współpracował z referatem II operacji technicznych oraz wywiadu i dywersji technicznej łączności Dowództwa Wojsk Łączności KG AK. Opracował instrukcję dotyczącą sabotażu i dywersji na liniach telekomunikacyjnych. Nosiła ona tytuł „Teletechnika. Podręcznik dla słuchaczy kursów dokształcających”.

W 1944 roku otrzymał awans do stopnia porucznika. Pod czas powstania warszawskiego był żołnierzem Podobwodu Śródmieście Południowe przydzielonym do plutonu łączności w batalionie „Iwo”. Współdziałał z ośrodkiem łączności K-2. Zginął 16 września 1944 roku po eksplozji bomby lotniczej.

Technik informatyk E.12

Miesiąc temu na naszej stronie…

Mirosław Panufnik

Adobe Integrated Runtime

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Bitwa pod Kazimierzem Dolnym

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Opera

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Koronacja Bolesława I Chrobrego

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Twórca tranzystora polowego

Twórca tranzystora polowego

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna