Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

poniedziałek,

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Corocznie 12 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Jego obchody dają okazję do organizowania konferencji, dyskusji, spotkań z decydentami i przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Święto ma także uaktywnić młodzież, zachęcić ją do pozytywnych działań. Co roku obchody odbywają się pod innym hasłem.

Hasła Międzynarodowego Dnia Młodzieży

 • 2019 – Transforming Education;
 • 2018 – Safe Spaces for Youth;
 • 2017 – Youth Building Peace;
 • 2016 – The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Consumption and Production (Droga do 2030 r.: eliminacja biedy i osiągnięcie zrównoważonej produkcji i konsumpcji);
 • 2015 – Youth Civic Engagement (Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne);
 • 2014 – Młodość i zdrowie psychiczne;
 • 2013 – Migracja Młodych Ludzi: Siła Napędowa Rozwoju;
 • 2012 – Building a Better World: Partnering with Youth;
 • 2011 – Change Our World;
 • 2010 – Dialog i Wzajemne Zrozumienie;
 • 2009 – Zrównoważony Rozwój: Nasze Wyzwanie, Nasza Przyszłość;
 • 2008 – Youth and climate change: Time for action (Młodzież wobec zmian klimatycznych: czas na działanie);
 • 2007 – Be seen, Be heard: Youth participation for development (Dajcie się zauważyć, dajcie się usłyszeć – wkład młodzieży w rozwój);
 • 2006 – Tackling Poverty Together (Wspólne stawienie czoła biedzie: młodzi ludzie a zwalczanie ubóstwa);
 • 2005 – WPAY+10: Making Commitments Matter;
 • 2004 – Youth in an Intergenerational Society (Młodzież w Wielopokoleniowym Społeczeństwie);
 • 2003 – Finding decent and productive work for young people everywhere;
 • 2002 – Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development;
 • 2001 – Addressing Health and Unemployment.
Technik informatyk E.12
Dzień polskiej żywności

Dzień polskiej żywności

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

System Xenix

System Xenix

Antoni Głowacki

Antoni Głowacki

Windows 95

Windows 95

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna