Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

poniedziałek,

Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Corocznie 12 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

Święto zostało ustanowione 17 grudnia 1999 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Światowej Konferencji Ministrów Odpowiedzialnych za Sprawy Młodzieży. Jego obchody dają okazję do organizowania konferencji, dyskusji, spotkań z decydentami i przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Święto ma także uaktywnić młodzież, zachęcić ją do pozytywnych działań. Co roku obchody odbywają się pod innym hasłem.

Hasła Międzynarodowego Dnia Młodzieży

 • 2019 – Transforming Education;
 • 2018 – Safe Spaces for Youth;
 • 2017 – Youth Building Peace;
 • 2016 – The Road to 2030: Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Consumption and Production (Droga do 2030 r.: eliminacja biedy i osiągnięcie zrównoważonej produkcji i konsumpcji);
 • 2015 – Youth Civic Engagement (Zaangażowanie młodzieży w życie społeczne);
 • 2014 – Młodość i zdrowie psychiczne;
 • 2013 – Migracja Młodych Ludzi: Siła Napędowa Rozwoju;
 • 2012 – Building a Better World: Partnering with Youth;
 • 2011 – Change Our World;
 • 2010 – Dialog i Wzajemne Zrozumienie;
 • 2009 – Zrównoważony Rozwój: Nasze Wyzwanie, Nasza Przyszłość;
 • 2008 – Youth and climate change: Time for action (Młodzież wobec zmian klimatycznych: czas na działanie);
 • 2007 – Be seen, Be heard: Youth participation for development (Dajcie się zauważyć, dajcie się usłyszeć – wkład młodzieży w rozwój);
 • 2006 – Tackling Poverty Together (Wspólne stawienie czoła biedzie: młodzi ludzie a zwalczanie ubóstwa);
 • 2005 – WPAY+10: Making Commitments Matter;
 • 2004 – Youth in an Intergenerational Society (Młodzież w Wielopokoleniowym Społeczeństwie);
 • 2003 – Finding decent and productive work for young people everywhere;
 • 2002 – Now and for the Future: Youth Action for Sustainable Development;
 • 2001 – Addressing Health and Unemployment.
Szkolny konkurs recytacji prozy

Szkolny konkurs recytacji prozy

Traktat w Radnot

Traktat w Radnot

Miary staropolskie

Miary staropolskie

Encyklopedia Britannica

Encyklopedia Britannica

Ralph Baer

Ralph Baer

G Suite na osi czasu

G Suite na osi czasu

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna