}Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Koalicja Otwartej Edukacji

środa,

Koalicja Otwartej Edukacji

27 listopada 2008 roku powstała koalicja polskich organizacji pozarządowych i innych instytucji w obszarze edukacji, nauki i kultury, Jej ideą jest promowanie otwartych zasobów edukacyjnych.

Założycielami Koalicja Otwartej Edukacji były cztery organizacje: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ICM UW / CC-Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Stowarzyszenie Wikimedia Polska. KOED nie posiada osobowości prawnej. Pracami koalicji kieruje pięcioosobowe prezydium, którego członkowie wybierani są przez radę, w której pracuje po jednym przedstawicielu każdej organizacji członkowskiej. Członkowie KOED zajmują się różnymi aspektami otwartości w edukacji, m.in. tworzeniem otwartych zasobów, ich popularyzacją, promowaniem dobrych wzorców i narzędzi. Koalicja aktywnie włącza się w proces legislacyjny, organizuje szkolenia, wspiera różnego rodzaju imprezy jak np. „Tydzień Otwartej Nauki”, „Dzień Domeny Publicznej”, „Tydzień Otwartej Edukacji”.

Otwarte zasoby edukacyjne to wszelkie zasoby edukacyjne, które udostępniono na zasadach wolnej licencji lub przeniesiono do domeny publicznej. Termin „Open Educational Resources” po raz pierwszy został użyty na zebraniu UNESCO w 2002 roku. Jego uczestnicy wyrazili „życzenie stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej ludzkości i nadzieję, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje całą światową społeczność nauczycieli”. Przykładem otwartych zasobów edukacyjnych są Polskie Biblioteki Cyfrowe.

Aktualnie w skład KOED wchodzi 38 organizacji:

 • Fundacja Nowoczesna Polska;
 • Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich;
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego;
 • Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego;
 • Stowarzyszenie EBIB;
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej;
 • Fundacja Nowe Media;
 • Fundacja Orange;
 • Centrum Cyfrowe;
 • Zachęta Narodowa Galeria Sztuki;
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Fundacja Liternet;
 • Collegium Artium;
 • Stowarzyszenie OpenStreetMap Polska;
 • Fundacja Kolonia Artystów;
 • Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”;
 • Instytut Kultury Miejskiej;
 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu;
 • Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego UW KLIO ;
 • Instytut Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk;
 • Fundacja Otwórz się;
 • Muzeum Historii Polski;
 • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN;
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie;
 • Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku;
 • Fundacja Aktywizacja;
 • Ruch społeczny Obywatele Nauki;
 • Europejskie Centrum Solidarności;
 • Stowarzyszenie Bibliosfera.org;
 • Fundacja Culture Shock;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Polska Grupa Użytkowników Linuxa;
 • Małopolski Instytut Kultury;
 • Fundacja Szkoła z Klasą;
 • EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań.

Rok temu na naszej stronie…

Artykuł: Sublime Text

Sublime Text

Artykuł: Spam

Spam

Artykuł: Konrad Suwalski

Konrad Suwalski

Artykuł: Akcja w Pińsku

Akcja w Pińsku

Artykuł: Zygmunt Bohusz-Szyszko

Zygmunt Bohusz-Szyszko

Artykuł: Walenty Peszek

Walenty Peszek

Artykuł: Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Samodzielny Batalion Partyzancki „Skała”

Artykuł: Romuald Ochęduszko

Romuald Ochęduszko

Artykuł: Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna