Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Kazimierz Moczarski

niedziela,

Kazimierz Moczarski

Żołnierz Armii Krajowej Kazimierz Moczarski urodził się 21 lipca 1907 roku. Po wojnie komuniści zamknęli go w jednej celi z niemieckim zbrodniarzem wojennym.

„Oprawcy byli bezsilni wobec jego męstwa i to potęgowało ich wściekłość. Aby pognębić i złamać moralnie Moczarskiego, umieścili go w jednej celi z generałem SS Jurgenem Stroopem.”

–– Andrzej Szczypiorski, wstęp do książki Kazimierza Moczarskiego „Rozmowy z katem”.

Kazimierz Damazy Moczarski przyszedł na świat w Warszawie. W 1926 roku uzyskał maturę i rozpoczął studia ma Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1928-1932 dodatkowo studiował w Wyższej Szkole Dziennikarskiej. Po studiach kontynuował naukę w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Uniwersytecie w Paryżu. Przed wojną pracował w Ministerstwie Opieki Społecznej w Warszawie.

Na początku 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimów „Borsuk” „Grawer” „Morski” „Maurycy” „Rafał”. Od połowy 1942 roku był referentem w Wydziale Informacji Biura Informacji i Propagandy (BIP) Komendy Głównej Armii Krajowej. W 1944 roku kierował działem dochodzeniowo-śledczym w Wydziale Dywersji Osobowej. Zwalczał zdrajców i konfidentów, prowadząc dochodzenia w około 60 sprawach. Wziął udział w kilku akcjach zbrojnych.

W trakcie powstania warszawskiego prowadził placówkę informacyjno-radiową oraz był redaktorem „Wiadomości Powstańczych” - dodatku do „Biuletynu Informacyjnego”. Po kapitulacji wydostał się z Warszawy i kontynuował działalność konspiracyjną. Po rozwiązaniu AK działał w sztabie Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj.

11 sierpnia 1945 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Od tej pory spędził w uwięzieniu prawie jedenaście lat. Oskarżano go o współpracę z okupantem i zdradę Komunistyczny sąd w 1946 roku skazał go na 10 lat więzienia. Jego proces został wznowiony i w 1952 roku Moczarski otrzymał karę śmierci. Rok później wyrok śmierci zamieniono na dożywotnie więzienie, jednak Moczarski nadal przebywał w celi śmierci i dopiero na początku 1955 roku dowiedział się o tej zmianie. Wiosną 1956 roku Moczarski został zwolniony z więzienia. W grudniu tego samego roku został w pełni uniewinniony przez sąd.

Podczas śledztwa był torturowany i dręczony, m.in. przekazano mu fałszywą informację o śmierci żony. Od 2 marca do 11 listopada 1949 roku przebywał w więzieniu mokotowskim w jednej celi ze zbrodniarzem hitlerowskim Jürgenem Stroopem, odpowiedzialnym m.in. za krwawe stłumienie powstania w getcie warszawskim. Komunistyczna perfidia postawiła między nimi znak równości. Rozmowy prowadzone z Niemcem Moczarski spisał w książce „Rozmowy z katem”. Opublikował ją w odcinkach w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku na łamach miesięcznika „Odra”.

„Moje zaszokowanie z chwilą znalezienia się z hitlerowcami, o czym piszę na początku, szybko przekształciło się w postanowienie: jeżeli już jestem ze zbrodniarzami wojennymi, to niech ich poznam, niech próbuję rozłożyć na włókna ich życiorysy i osobowość”

–– Kazimierz Moczarski, „Rozmowy z katem”.

W 1977 roku „Rozmowy z katem” ukazały się jako książka, która później została przetłumaczona na wiele języków. Przez pewien czas była lekturą w polskich szkołach. 22 grudnia 1977 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym premierę miała teatralna adaptacja „Rozmów z katem” zrealizowana przez Andrzeja Wajdę. Kolejną adaptację wyemitował w 2006 roku Teatr Telewizji.

Kazimierz Moczarski zmarł 27 września 1975 roku w Warszawie.

Technik informatyk E.12
Dzień polskiej żywności

Dzień polskiej żywności

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

Polsko-brytyjski układ sojuszniczy

System Xenix

System Xenix

Antoni Głowacki

Antoni Głowacki

Windows 95

Windows 95

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna