Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Jan Sztolcman

wtorek,

Jan Sztolcman

Dziś mija rocznica urodzin polskiego zoologa, ornitologa, podróżnika, inicjatora międzynarodowego programu ochrony żubra.

Jan Stanisław Sztolcman urodził się 19 listopada 1854 roku w Warszawie. W 1872 roku rozpoczął studia zoologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W tym okresie związał się z Gabinetem Zoologicznym w Warszawie, ośrodkiem skupiającym naukowców. W 1875 roku przerwał studia i wyjechał do Peru, gdzie prowadził wyprawy zoologiczne. W Peru odkrył cztery nowe gatunki ptaków. W 1881 roku na krótko powrócił do Europy, jednak wkrótce wyjechał na kolejną wyprawę, tym razem do Ekwadoru.

W 1884 roku objął kierownictwo warszawskiego Muzeum Zoologicznego Branickich, które po przekształceniach stało się w 1919 roku Państwowym Muzeum Zoologicznym, gdzie pełnił obowiązki wicedyrektora. Pracując w tej placówce, zdobył tytuł docenta oraz profesora geologii i paleontologii. W 1899 roku założył czasopismo „Łowiec Polski”. Na jego łamach pisywał do końca życia.

W 1901 roku uczestniczył w wyprawie myśliwskiej do Sudanu. Udzielał się w środowiskach łowieckich. Od 1924 roku prowadził wykłady z łowiectwa w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jednocześnie był aktywnym działaczem ochrony przyrody. W 1926 roku został członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zmarł 29 kwietnia 1928 roku.

Pozostawił po sobie spory dorobek naukowy. Był autorem ponad 360 publikacji. Jako jeden z pierwszych zoologów opisał niektóre gatunki ptaków. Jego nazwiskiem nazwano wiele gatunków ptaków i zwierząt, m.in. Phoenicothraupis stolzmanni, Colaptes stolzmanni, Catharus dryas stolzmanni, Mustela stolzmanni. Przy okazji swoich podróży opisywał także napotkane plemiona indiańskie.

W 1923 roku jako delegat Polskiej Państwowej Komisji Ochrony Przyrody uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Ochrony Przyrody w Paryżu. Przedstawił tam polski projekt ratowania żubra, który czerpał z doświadczeń Ligi Ochrony Bizona Amerykańskiego. W efekcie w 1923 roku powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. Wkrótce filię tej organizacji powołano do życia w Polsce. Był to Polski Oddział Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra w Poznaniu.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna