Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Henryk Jachciński

piątek,

Henryk Jachciński

Dokładnie sto dwa lata temu urodził się porucznik piechoty Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej i walk we Francji, powstaniec warszawski, cichociemny.

Henryk Kazimierz Jachciński urodził się 29 listopada 1917 w Nowym Jorku. W 1921 roku jego rodzina wróciła do Polski i zamieszkała w okolicach Tarnowa. Był uczniem tarnowskiego III Państwowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza. W 1935 roku zdał egzamin dojrzałości i wstąpił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty przy 20 Pułku Piechoty Ziemi Krakowskiej. Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukę przerwał wybuch wojny.

W kampanii wrześniowej walczył w szeregach 12. Pułku Piechoty Ośrodka Zapasowego 6. Dywizji Piechoty. 21 września przeszedł na Węgry i został internowany. W marcu 1940 roku zameldował się we Francji. Początkowo skierowano go na kurs dla aspirantów w Camp de Coëtquidan, później służył w 8. Pułku Piechoty 3. Dywizji Piechoty. Po klęsce Francji został ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał przydział do 1. Brygady Strzelców.

W 1942 roku zgłosił się do służby w kraju i odbył przeszkolenie w dywersji. 24 sierpnia 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. W nocy z 20 na 21 lutego 1943 roku w ramach operacji lotniczej „Rivet” został przerzucony do okupowanej Polski. Razem z nim ze spadochronem skakali porucznik Marian Garczyński „Skała”, porucznik Kazimierz Rzepka „Ognik” oraz podporucznik Lech Rydzewski „Grom”. Skoczków przyjęła placówka odbiorcza „Okoń” w okolicach miejscowości Okoń kilkanaście kilometrów od Koniecpola.

Po odbyciu standardowej aklimatyzacji do życia w warunkach okupacyjnych otrzymał przydział do Kedywu Obszaru Zachodniego AK. Od maja 1943 roku służył w zespole dywersyjnym „San”. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych. Walczył w powstaniu warszawskim. Początkowo dowodził plutonem w kompanii „Gustawa”, a następnie znalazł się w składzie Batalionu „Ryś” na Mokotowie. Po kapitulacji stolicy trafił do niewoli.

Po zakończeniu wojny wyjechał do Wielkiej Brytanii. W 1948 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Ukończył studia politechniczne. Zmarł 23 grudnia 1976 roku w Nowym Jorku.

Tadeusz Wuttke

Tadeusz Wuttke

„Tu mówi Błyskawica”

„Tu mówi Błyskawica”

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Zrzuty lotnicze dla powstańców

Mac Pro

Mac Pro

Stanisław Krzymowski

Stanisław Krzymowski

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Barykada na Alejach Jerozolimskich

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna