Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Druga żona Jagiełły

poniedziałek,

Druga żona Jagiełły

Po śmierci królowej Jadwigi Władysław Jagiełło planował kolejny związek małżeński. Doradcy szybko znaleźli właściwą kandydatkę. Kiedy 16 lipca 1401 roku Anna Cylejska przybyła do Krakowa pojawił się duży problem. Jagiełło niepodziewanie zrezygnował z zaręczyn. Przyczynę decyzji króla dość wyraźnie opisał Jan Długosz: „Usiłował bowiem przez jakiś czas uniknąć i zerwać je, ponieważ dziewica Anna wydała mu się mało urodziwa. Z tego też powodu gniewał się nawet na swoich swatów [...], że zobaczywszy dziewczynę, powzięli decyzję małżeństwa”. Władysław zwlekał kilka miesięcy. Padł argument, że panna słabo zna język polski, ale Annie na naukę wystarczyło pół roku. Małżeństwo zostało zawarte w 1402 roku. Według wielu historyków polski król od początku nie miał innego wyjścia. Tło tej historii jest bardzo ciekawe.

Król Ludwik Węgierski nie miał dziedzica męskiego. Według prawa i zwyczajów obowiązujących w Polsce żadna z jego córek nie mogła zostać jego następcą. Ludwik, chcąc zachować władzę dynastii andegaweńskiej, zmuszony był do nadzwyczajnych działań. Wybiegi króla (i znaczące obniżenie podatków szlachcie) umożliwiły wybór władczyni królestwa Jadwigi Andegaweńskiej. Po śmierci Ludwika Węgierskiego Jadwiga została koronowana na króla Polski. Po zawarciu przez Jadwigę małżeństwa, koronowany został także jej mąż – Władysław Jagiełło. W efekcie krajem rządziło dwóch koronowanych królów. Po śmierci królowej Jadwigi sytuacja Władysława stała się dość skomplikowana. Było to jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem – Jagiełło nie posiadał tak wysokiego prestiżu, jak później. Formalnie Władysław panował jako mąż króla Polski. Wielu możnowładców uważało Jagiełłę za króla „na kontrakcie”, którego misja się zakończyła. Pozycję polskiego władcy mogło umocnić małżeństwo z przedstawicielką dynastii Piastów.

Podobno królowa Jadwiga na łożu śmierci zaproponowała kandydaturę Anny Cylejskiej – wnuczki Kazimierza Wielkiego. Anna była w trzecim stopniu spokrewniona z Jadwigą, wymaganej dyspensy udzielił papież Bonifacy IX. 29 stycznia 1402 roku w katedrze krakowskiej Anna Cylejska została drugą żoną Władysława Jagiełły. Z tego małżeństwa pochodziła urodzona 8 kwietnia 1408 roku córka Jadwiga. 25 lutego 1403 roku odbyła się koronacja Anny na królową Polski. Nowa królowa, w przeciwieństwie do Jadwigi, nie odwodziła męża od wojny z zakonem krzyżackim. W latach 1413–1414 brała udział w misji chrystianizacyjnej na Żmudzi. Kilkukrotnie posądzano ją o niewierność małżeńską, ostatecznie zarzuty zostały uznane za niesłuszne. Anna Cylejska zmarła w 1416 roku.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna