Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Komisja Ekspertów przy MKS

środa,

Komisja Ekspertów przy MKS

W sierpniu 1980 roku warszawscy intelektualiści skierowali do władz i strajkujących robotników apel o podjęcie rozmów. Dwaj z nich. Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki, 22 sierpnia przywieźli tzw. Apel 64 do Stoczni Gdańskiej. Na prośbę Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego podjęli się sformowania grupy doradców wspierających strajk. Formalne powołanie komisji nastąpiło 24 sierpnia 1980 roku.

Przewodniczącym Komisji Ekspertów został Tadeusz Mazowiecki. W pierwszym składzie byli także: Bronisław Geremek, Bohdan Cywiński, Tadeusz Kowalik, Waldemar Kuczyński, Andrzej Wielowieyski i Jadwiga Staniszkis. W kolejnych dniach do stoczni przybyły kolejne osoby: Jerzy Stembrowicz, Jan Strzelecki, Andrzej Stelmachowski, Jan Olszewski i Wiesław Chrzanowski. MKS był wspierany także przez prawników: Lecha Kaczyńskiego, Jacka Taylora i Władysława Siła-Nowickiego.

Komisja ekspertów uczestniczyła w rozmowach ze stroną rządową. T. Mazowiecki, T. Kowalik i J. Staniszkis brali udział w pracach tzw. komisji roboczej, w której skład wchodzili przedstawiciele obydwu stron. Eksperci doradzali robotnikom jak prowadzić negocjacje. Przygotowali projekt statutu niezależnego związku. Komisja ekspertów starała się zachować umiar w żądaniach, czasami powodowało to konflikty ze stoczniowcami. Taką kwestią sporną był np. postulat zwolnienia więźniów politycznych. Dużą rolę eksperci odegrali w negocjacjach związanych z wolnym związkiem zawodowym.

Po podpisaniu porozumień sierpniowych większość ekspertów wzięła udział w pracach związanych z tworzeniem nowego związku zawodowego – „Solidarności”.

Kampania wrześniowa
Jan Stefan Witkowski

Jan Stefan Witkowski

nVidia GeForce 20

nVidia GeForce 20

1 Samodzielna Kompania Commando

1 Samodzielna Kompania Commando

Potop szwedzki

Potop szwedzki

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa pod Nowym Dworem

Bitwa nad Niemnem

Bitwa nad Niemnem

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna