Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

wtorek,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Nasz materiał to krótki informator, przeznaczony przede wszystkim dla osób, które nie zdawały jeszcze egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Prezentujemy jedynie najważniejsze informacje, więcej szczegółów na ten temat można poznać na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dołączyliśmy pliki graficzne w formie slajdów.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch części, pisemnej i praktycznej. Część pisemna trwa 60 minut i jest przeprowadzana w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Czas trwania praktycznej części egzaminu dla każdej kwalifikacji został określony odrębnie, jednak trwa ona nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Ta część egzaminu polega na wykonaniu zadania na stanowisku egzaminacyjnym.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. Zdający, który zdał egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Operacja lotnicza „Pliers”

Operacja lotnicza „Pliers”

Narysuj Pacmana

Narysuj Pacmana

Konwersja jednostek miary kąta

Konwersja jednostek miary kąta

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Standardowe stałe matematyczne w języku PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Pozycyjne systemy liczbowe i PHP

Efekt Zebra w arkuszu Google

Efekt Zebra w arkuszu Google

Nasze technikum

Szkoły dla dorosłych

Pełna oferta edukacyjna