Przejdź do treści

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie

Czy RAID to kopia zapasowa?

środa,

Czy RAID to kopia zapasowa?

RAID (Redundant Array of Independent Disks) sam w sobie nie jest kopią zapasową. Jest to raczej metoda zapewnienia redundancji danych (w przypadku niektórych typów RAID) i/lub zwiększenia wydajności dysków twardych w systemie komputerowym. Dlaczego RAID nie powinien być uważany za kopię zapasową?

Prawdziwa strategia kopii zapasowych obejmuje regularne tworzenie kopii danych, które mogą być przechowywane oddzielnie od urządzenia źródłowego, najlepiej w innej lokalizacji, np. w chmurze. Daje to ochronę przed wieloma rodzajami utraty danych i umożliwia odzyskanie danych do stanu z określonego momentu w przeszłości.

Ochrona przed awarią dysku, nie przed utratą danych

Niektóre konfiguracje RAID, jak RAID 1, RAID 5, czy RAID 6, zapewniają redundancję danych przez zapisanie tych samych danych na wielu dyskach. Dzięki temu, jeśli jeden dysk zawiedzie, dane nadal są dostępne na innym dysku. Jednakże RAID nie chroni przed wieloma innymi formami utraty danych, takimi jak uszkodzenie plików, ataki wirusów, błędy ludzkie czy katastrofy naturalne.

Brak wersjonowania

Systemy RAID zazwyczaj nie oferują wersjonowania danych. W przypadku przypadkowego usunięcia pliku lub jego uszkodzenia, zmiana ta zostanie natychmiast odzwierciedlona na wszystkich dyskach w macierzy RAID. W przeciwieństwie do tego prawdziwa kopia zapasowa pozwala na odzyskanie wcześniejszych wersji pliku.

Lokalizacja

RAID zwykle znajduje się w tej samej lokalizacji fizycznej co dane, które chroni. Oznacza to, że nie chroni przed problemami, które mogą dotknąć całą lokalizację, jak pożar czy powódź. Kopie zapasowe najlepiej przechowywać w innej lokalizacji.

RAID 0

Jest to szczególny przypadek, w którym RAID wcale nie zapewnia redundancji. W RAID 0 dane są rozłożone na kilka dysków w celu zwiększenia wydajności, ale jeśli jeden dysk zawiedzie, wszystkie dane są tracone.

Trzy miesiące temu na naszej stronie…

Artykuł: Józef Piłsudski

Józef Piłsudski

Artykuł: Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Edytor Brackets: Proste rozszerzenie

Artykuł: GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

GIMP: Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne

Artykuł: GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

GIMP: Zapisywanie zaznaczenia

Artykuł: Symulator sieci komputerowej

Symulator sieci komputerowej

Artykuł: Linux: Polecenie dmidecode

Linux: Polecenie dmidecode

Nasze technikum

Technik informatyk

Szkoły dla dorosłych

Nasza szkoła

Pełna oferta edukacyjna

Oferta szkoły